Hoppa till innehåll

När samhället upplevs mer otryggt och hotfullt krävs det innovativa och hållbara lösningar som ökar samhällets säkerhet och beredskap. Innovationsföretagen lanserar nu rapporten ”Innovation för Trygghet” som visar på hur aktörer inom den innovativa tjänstesektorn skapar produkter och tjänster som leder till ökad säkerhet, beredskap och trygghet i samhället.

När upplevelsen av otrygghet och hot i samhället tar sig an nya former ställs högre krav på samarbetet mellan privata och offentliga aktörer. Genom att arbeta tvärsektoriellt utifrån ett förebyggande helhetstänk förskjuts inte allt ansvar för trygghetsfrågan enbart till försvarsmakt och polismyndighet. Rapporten ”Innovation för Trygghet” vill visa på hur ett förebyggande beredskaps- och säkerhetsarbete kan ske genom trygg stadsplanering, IT-säkerhet, säkerhetslösningar inom vården, trafiksäkerhet och genom en utökad samhällsberedskap.

– Det finns en mycket angelägen uppgift i att bygga samhällen och städer trygga och säkra. Det handlar om allt från stadsplanering, utformning av offentliga miljöer och infrastruktur till IT-system och olika digitala lösningar. Och behovet av att tänka nytt och innovativt är ännu större nu, med den geopolitiska osäkerheten som råder i Europa och i vår omvärld, säger Magnus Höij förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Nyckeln till en bättre framtid ligger i olika samhällsaktörers strävan efter ett samhälle som sätter människans välmående och trygghet i fokus.

– Det trygga samhället måste skapas genom att stärka öppenheten, inte att begränsa den. Det trygga samhället måste skapas genom att främja tillit och förtroende mellan människor. Inte begränsa den. I det arbetet är också långsiktig planering, motståndskraft, arkitektur och infrastruktur ett av samhällets verkligt kraftfulla verktyg. Ett verktyg som just Innovationsföretagens medlemmar kan erbjuda, säger Magnus Höij

Innovation för Trygghet är den sjätte upplagan av Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” som fokuserar på hur Innovationsföretagens medlemmar dagligen bidrar till ett bättre samhälle genom nytänkande innovationer.

Läs rapporten här.

Om Innovationsföretagen och rapportserien ”Innovation för”

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivar­förbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Förbundet har 790 medlemmar och omfattar drygt 40 000 anställda.

Med aktuella teman kopplat till de mest prioriterade samhällsutmaningarna lyfter Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” några av branschens mest innovativa och banbrytande projekt som förbundets medlemmar arbetar med.

För mer information besök: www.innovationsforetagen.se