Hoppa till innehåll

Ska Sverige kunna stå sig som kunskapsnation i den globala konkurrensen krävs tillgång till internationell spetskompetens. Samtidigt som Sveriges konkurrentländer anstränger sig hårt för att locka till sig världens talanger gör Sverige tvärtom. Det duger inte. Vi måste få ordning på arbetstillstånden och det krävs en ambitiös och långsiktig strategi för talangattraktion, skriver bland andra Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I Danmark har man nyligen lanserat satsningen ”Kompetenser til et grønt Danmark”. Det är ett omfattande projekt för att få fler kvalificerade, utländska yrkespersoner till att arbeta i Danmark. Och i flera andra av våra viktigaste konkurrentländer; Tyskland, Nederländerna, Kanada och Finland, arbetar man också systematiskt och samordnat för att locka global kompetens. Anledningen är enkel. Den globala efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom de tekniska yrkena är stor och konkurrensen om talangerna är stenhård. Även för Sverige är det helt avgörande att vi kan rekrytera hit de vi behöver för att säkra vår konkurrenskraft och vårt välstånd.

Basen för näringslivets kompetensförsörjning är vårt utbildningssystem. Relevans och kvalitet i utbildningen måste bli bättre. Det kommer att krävas större reformer för att på sikt öka utbudet av efterfrågad kompetens. Men åtgärder kan vidtas redan nu för att stärka svenska företags förmåga att konkurrera på världsmarknaden och säkra svenska jobb. Ett sätt är att säkerställa att Sverige kan attrahera globala talanger.

Samtidens stora utmaningar
Tillsammans representerar våra tre organisationer 6 400 högkvalificerade industri – och tjänsteföretag i den tekniska utvecklingens absoluta framkant. Dessa företag har nära en halv miljon anställda i Sverige. Vi utvecklar, producerar och exporterar lösningarna på samtidens stora utmaningar. Det handlar om lösningar på hur vi ska bygga våra samhällen mer hållbara och motståndskraftiga, på hur vi ska kunna jobba, resa, bo och producera på ett mer hållbart och konkurrenskraftigt sätt.

Varje dag så arbetar våra medlemsföretag med att ta fram nya innovationer som lägger grunden för framtidens exportsuccéer och klimatvänliga lösningar. I Västsverige är detta extra tydligt. Enligt Business Region Göteborg läggs en tredjedel av landets privata investeringar i forskning och utveckling i just Göteborgsregionen. Det har gjort regionen världsledande inom till exempel autonoma, uppkopplade och elektrifierade fordon. Men våra medlemsföretag kan ännu bättre. Just nu hålls de tillbaka av kompetensbristen och situationen kommer att förvärras i takt med att företagen expanderar och ställer om sina verksamheter.

Ändra kurs
Sverige måste ändra kurs. Och när det gäller den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen är vi hoppfulla. De fyra partier som utgör den parlamentariska grunden för nästa regering har alla engagerat sig för att snabba på tillståndsprocesserna och lagt förslag om till exempel en 30-dagarsgaranti på Migrationsverket för nya arbetstillstånd. Det är bråttom att göra Sverige till ett attraktivt land för kvalificerad internationell arbetskraft.

Vi vill nu också se en samlad satsning för att locka världens talanger till Sverige. Den nya regeringen bör därför omgående:

– Säkerställa att handläggningstiderna hos Migrationsverket för arbetstillstånd förkortas avsevärt. Regeringen kan göra detta genom tydliga skrivningar i sitt regleringsbrev för myndigheten inför 2023. Arbetstillståndsprocessen ska vara effektiv, transparent i vilka krav som ställs och serviceinriktad. En Talangexpress med extra snabb handläggning bör införas för seriösa kunskapsintensiva företag.

– Ta fram en nationell strategi för global talangattraktion. Denna måste samordnas över flera sakområden, och innehålla såväl tillåtande regelverk, som skattelättnader och marknadsföring mot målgruppen i andra länder.

– Inspireras av det goda arbete som sker i Göteborg genom International House. En så kallad ”one-stop-shop” för individer med rådgivning och en gemensam kontaktyta för de som kommer till Sverige gentemot myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket samt annan samhällsservice är nödvändigt för en bättre mottagandeprocess.

Vårt lands konkurrenskraft och framtida välstånd bygger på att svenska kunskaps­intensiva industri- och tjänsteföretag kan finnas kvar här och konkurrera framgångsrikt på världsmarknaden. Då måste de kunna rekrytera den kompetens de behöver och i den globala kapplöpningen är internationell talangattraktion därför en strategisk näringspolitisk fråga för Sverige.

Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten här.