Hoppa till innehåll

Den senaste EFCA-barometern visar på fortsatt god tillväxt för teknikkonsultbranschen i Europa. Det finns dock tecken på avmattning.

Den senaste EFCA-barometern  (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar på god tillväxt för teknikkonsultmarknaden i Europa de senaste sex månaderna. Orderläget är fortfarande högt, men sysselsättningsindex faller. De största utmaningar för branschen är kompetensförsörjningen, låga arvoden och löneökningar. Effekterna från kriget i Ukraina, energikrisen, stigande inflation och stigande räntor är faktorer som bidrar till osäkerhet om marknadsutvecklingen framöver.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här.