Hoppa till innehåll

Svensk Byggtjänst får förtroendet att ta över det tidigare Etiska rådets uppgifter. Från och med nästa år blir Etikforum det nya navet för samhällsbyggarnas etiska frågor.

– Etiska rådet har historiskt varit ett forum som satt upp gemensamma etiska regler i byggbranschen och som hanterat och bedömt anmälningar om att den inte följs. Sedan 2018 har rådet successivt stöps om och med nya etikforum går vi helt ifrån den modellen och vill agera proaktivt i stället för reaktivt, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.

Så när etikforum drar igång 2023 ska verksamheten inledningsvis vila på tre ben.

Det första är en bank av goda exempel om hur företag jobbar med de här frågorna. Det kan handla om allt från antikorruption till mångfald och inkludering. Beskrivningar samlas på en hemsida som ska vara levande och hela tiden uppdateras.

Det andra är en E-utbildning om etik i byggbranschen. Den ska vara gratis och vem som helst ska kunna delta och få fördjupad insikt om de här frågorna och vad som krävs föra att verka efter en tydlig etisk kompass.

Slutligen ska Etiska rådets tidigare regler uppdateras, vilket inte gjorts på flera år. Och när det inte längre kommer att handla om regler där ett etiskt råd bedömer efterlevnaden, handlar det nu snarare om riktlinjer.

Anders Persson, tf Förbundsdirektör Innovationsföretagen sitter med i Etikforums styrgrupp.

Läs mer om Etikforum i Fastighetsnytt här.