Hoppa till innehåll

Framtidens stad. Hur ser den ut? Hur fungerar den? Inom stadsplanering och arkitektur används ibland så kallade digitala tvillingar, en visualisering av stadens funktioner och flöden som ska underlätta framtidens stadsplanering och prognostisering. Tekniken kan bland annat användas till att simulera geologiska förändringar, öka tryggheten och minska exponeringen för föroreningar. Ramboll är en drivande partner inom det Göteborgsbaserade forskningscentret Digital Twin Cities Centre (DTCC) som ska utveckla metoder för att visualisera och simulera storstadsregioner.

Tanken bakom DTCC är att den ska agera som en innovationshubb för nya simuleringar och visualisering. Dessa kan bistå städer med att möta framtidens utmaningar inom bland annat hållbar stadsutveckling, segregation, översvämning, föroreningar, värmeböljor, trafikflöden och smittspridning. Genom att använda tillgänglig digital information om staden kan dess mående, utformning och funktion optimeras. Begreppet digital tvilling har funnits i ungefär 20 år och är tätt förknippat med både produktutveckling och fenomenet Smarta städer.

– Rambolls och samtliga samarbetspartners ambition är att DTCC inte bara ska vara ett kortlivat forskningsprojekt utan ett kompetenscenter där vi testar och förfinar verktyg och nya processer i pilotprojekt. När man arbetar i gränslandet mellan forskarvärlden och verkliga applikationer krävs både energi och mod att kunna genomföra projekten. DTCC är ett sätt att kroka arm med och ta hjälp av andra aktörer som vill vara drivande i Sveriges digitala transformation och hållbara stadsutveckling, säger Tara Wood, technical lead på Ramboll för delprojektet District Level Modelling & Simulation inom DTCC.

Läs hela caset här: Digitala tvillingar för framtidens städer

 

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.

Läsa alla case här.