Hoppa till innehåll

Idag börjar Elin Lydahl som ny förbundsdirektör på Innovationsföretagen. Elin har en bakgrund som civilingenjör med miljöfokus men har även studerat statsvetenskap. Hon har bland annat varit generalsekreterare inom Teknikföretagens branschgrupper samt hållbarhetschef för teknikkonsultföretaget Sweco Energuide. Närmast kommer hon från en roll som vd på Tom Tits Experiment. Här får Elin svara på tre snabba frågor för att flera ska få lära känna henne.

Berätta om dig själv! 

Jag har en underbar mix i min yrkesmässiga bakgrund från bland annat Svensk Näringsliv, ledningsgruppsrepresentant i en samhällsbyggande kommunkoncern, som teknikkonsult inom hållbarhet och VD för Sveriges största Science Center Tom Tits Experiment. Jag ser och omfamnar styrkan i det branschöverskridande lärandet och hur branscher och kompetens stärks av samverkan. Jag gillar det oväntade och jag drivs av det livslånga lärandet, kontinuerlig utvecklingen och möjlighet till förbättring.

Vad ser du fram emot mest i arbetet som förbundsdirektör?

Jag ser fram emot att med gemensam kraft från kloka medarbetare inom Innovationsföretagen, Almega, Svenskt Näringsliv och representanter från våra medlemsföretag vara med och påverka till det bättre och gemensamt bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen.

Jag ser fram emot att få lära känna Innovationsföretagen och få lära mig mer om prioriterade frågor inom samtliga av våra branscher och hur vi samverkar och driver dessa frågor på bästa sätt.

Vilka frågor skulle du vilja prioritera framöver?   

Vi befinner oss just nu i en situation med en kombination av aspekter som vi inte varit i närheten av tidigare; ett krig i Europa, global politisk instabilitet och polarisering, hög inflation, en utmanande energisituation både globalt och nationellt och på detta en klimatkris. Så vad är vår roll som bransch- och arbetsgivarorganisation i detta, utöver att vara goda världsmedborgare? Det handlar dels om avtalsrörelsen som  ju i mångt och mycket redan har dragit i gång, en viktig avtalsrörelse där vi måste göra vårt yttersta för att skapa bättre förutsättningar för branschen gentemot omvärlden. Men även om hållbarhetsarbetet som vår bransch bidrar till med innovation och kunskap, inte minst genom de möjligheter digitaliseringen innebär. Kompetensfrågan kommer även fortsatt att vara central, hur säkerställer vi att rätt kompetens finns och att vi fortsätter att utmana.