Hoppa till innehåll

EFCA Sector Review – en samm­anställning av den europeiska teknikkonsult­branschen

EFCAs (European Federation of Engineering Consultancy Associations) rapport Sector Review ger en överblick av den europeiska teknikkonsultbranschen och topp 150 teknikkonsultföretag verksamma i Europa. Syftet med rapporten är att skapa ökad förståelse för den förändring som branschen just nu genomgår och vilket kapacitet den har för att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle.

Rapporten visar att teknikkonsultföretagen i Europa spelar en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gäller både minskat resursutnyttjande och en ökad grad av digitalisering.