Hoppa till innehåll

Norconsult lägger grunden för social hållbarhet

Med människan i centrum för stadsplaneringen kan man främja ett hälsosammare och rättvisare samhälle. ”Det gäller att tänka kreativt för att hitta fram till insatserna som ger hållbara resultat på allvar”, säger vd Farah Al-Aieshy.

Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsplanering och projektering. Den svenska grenen av bolaget har cirka 1 000 anställda, som arbetar med allt från energi och industri till arkitektur och miljö.

Farah Al-Aieshy, vd Norconsult

– Oavsett vad du arbetar med på Norconsult är vår gemensamma målsättning att varje dag arbeta för att förbättra människors vardagsliv, säger vd Farah Al-Aieshy och fortsätter:

– Det gör vi till exempel genom våra stadsplaneringsprojekt, där vi strävar efter att påverka utvecklingen i en positiv riktning, inte minst genom att säkerställa aspekter kring social hållbarhet.

Smarta verktyg för ökad insyn

Norconsults filosofi är att med människan i centrum för stadsplaneringen kan man främja ett hälsosammare och rättvisare samhälle.

Men för att nå dit måste man först skapa rätt förutsättningar för att kunna fånga upp olika perspektiv och idéer.  Därför har företaget utvecklat ett digitalt verktyg, som gör det enkelt för medborgare att ta del av, påverka och lämna synpunkter på de projekt som planeras i deras närområde.

– Det viktiga är att det ska vara enkelt för medborgare att göra sin röst hörd, både genom positiva reaktioner eller med kritik. I förlängningen gör också medborgarnas medverkan det lättare för kommunen att, tillsammans med oss, navigera fram till bra lösningar, säger Farah Al-Aieshy.

Barnens perspektiv

Norconsult arbetar med att målgruppsanpassa dialoger. Det innebär att även lägga resurser på att söka upp perspektiv från de som vanligtvis inte får  sin röst hörd.

– Barn besöker ju sällan kommunala samrådsmöten, så för att få deras perspektiv på projekt de berörs av, besöker vi bland annat skolor och fritidsgårdar. Barnen hjälper oss att fatta bättre beslut kring vilka åtgärder som är viktiga att satsa på. En av de stora utmaningarna som konsult är att förmedla en verklig känsla för vem vi faktiskt bygger för.

Framtidsoptimism

Hur ambitiöst ett projekt blir bestäms i slutändan av kunden och dess ekonomiska ramar. Men Norconsult gör alltid sitt bästa för att ge kunderna ett gediget underlag som ger mod att våga ta beslut som är långsiktigt hållbara.

– Vi utmanar våra kunder dagligen och hjälper dem att hitta kreativa lösningar. Samhällsbyggnad handlar inte bara om ekonomin just nu, man måste även väga in perspektiv som skapar långsiktig lönsamhet, säger Farah Al-Aieshy.

Hon önskar att fler skulle våga rikta blicken bort från prispress på konsulttjänster, inte minst för att det faktiskt inte finns marginaler att skära i, och i stället ta chansen till att satsa på att bygga en starkare framtid för Sverige.

– Jag tror och hoppas att vi står inför ett skifte nu, där vi går från ord till handling som skapar en hållbar samhällsutveckling.

Norconult är medlemmar i Innovationsföretagen, ett förbund inom Almega. Intervjun publicerades ursprungligen på Almega.se.