Hoppa till innehåll

För drygt ett år sedan inleddes ett pilotprojekt mellan Sweco, Tibnor och DEKRA, för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Genom samarbetet har man gett stålet från rivningen av en gammal byggnad i Malmö ett nytt liv i Henriksdals reningsverk i Stockholm.