Hoppa till innehåll

Ny rapport från Almega: Tjänstehandeln är underskattad

Internationell handel är inte längre synonymt med containerfartyg med varor. Under 2000-talet har tjänsteexporten ökat med 50 procent. Sex av tio exportkronor härrör i dag från tjänster. Det visar en ny rapport från tjänsteföretagens organisation Almega.

– Vi ser ofta Sverige som en liten handelsberoende ekonomi. Ett land med relativt många framgångsrika industriföretag som säljer avancerade varor runt om i världen. Och att detta är grunden till vårt svenska välstånd. Detta är sanningar med modifikation, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega.

Han menar att det är hög tid att uppdatera bilden av internationell handel, speciellt ur ett svenskt perspektiv. Detta är också syftet med Almegas rapport Den underskattade internationella handeln med tjänster.

– För det första är Sverige ingen liten ekonomi. Enligt Internationella valutafonden, IMF, är vi den 24:e största ekonomin i världen. Vi är inte heller mer handelsberoende än liknande länder. En majoritet av de europeiska länderna i OECD är mer exportberoende än Sverige, säger Fredrik Segerfeldt.

Dessutom visar rapporten att Sverige utmärker sig genom att exporten i högre grad utgörs av tjänster.

– Generellt saknas det kunskap om tjänsternas betydelse i det internationella utbytet. Den internationella handeln med tjänster växer betydligt snabbare än varuhandeln. Enligt flera sätt att mäta är den redan större, säger Fredrik Segerfeldt.

Enligt rapporten har den svenska utrikeshandeln med tjänster har trefaldigats sedan 1975. Bara under 2000-talet har den ökat med 50 procent. Snabbast växande är branscherna ”övriga affärstjänster” samt ”informations- och kommunikationsteknik” som numera dominerar utrikeshandeln med tjänster.

– Det kan exempelvis handla om att arkitekter, teknikkonsulter, IT-företag eller jurister som utför tjänster åt kunder i andra länder. Med tanke på att varuexporten i stort sett legat still under 2000-talet, härrör i dag sex av tio exportkronor från tjänster, mätt efter förädlingsvärde, säger Fredrik Segerfeldt.

De länder som köper mest tjänster från Sverige är USA, Storbritannien och Norge. Värt att notera är att inget av dessa länder är med i EU.