Hoppa till innehåll

Tjänstesektorn är Sveriges motor

En ny rapport från Almega belyser tjänstesektorns avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Framförallt pekar den på de kunskapsintensiva tjänsternas roll, där arkitekt- och ingenjörskonsultföretag inte bara genererar tusentals nya jobb utan också stärker svensk konkurrenskraft.

Rapporten visar hur tjänstesektorn blir allt viktigare för Sverige och hur framförallt de kunskapsintensiva tjänsterna, som till exempel arkitekt- och ingenjörskonsultföretagen erbjuder, skapar allt större värde och allt fler jobb.  

Ökningen av kunskapsintensiva företagstjänster har stått för en fjärdedel av Sveriges totala BNP-tillväxt sedan 2000 och har under samma tid skapat omkring 170 000 nya jobb. Varje jobb inom något av Innovationsföretagens medlemsföretag skapar dessutom jobb i andra delar av ekonomin. För de kunskapsintensiva företagstjänsterna som helhet innebär det att branschen skapat totalt 800 000 jobb i Sverige.

-Våra medlemsföretag skapar mycket stora värden för Sverige och inte minst lyfter de genom sina tjänster andra företags förmåga att konkurrera på världsmarknaden och skapa nya jobb i Sverige. Svenskt näringsliv är ett ekosystem och våra medlemmar är blodomloppet, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen. 

För att skapa ännu bättre förutsättningar för medlemsföretagen driver Innovationsföretagen bland annat på för en bättre kompetensförsörjning, med fler examinerade ingenjörer, en ökad högkvalificerad arbetskraftsinvandring och ett större kursutbud för yrkesverksamma som vill investera i en utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Samt även hur konkurrenskraften i den kunskapsintensiva tjänstesektorn kan stärkas genom effektivare upphandlingar och mer investeringar i innovation och grön omställning.