Hoppa till innehåll

Nytt innovationscase: FOJAB leder vägen i återvunnet byggande

Med återbrukat material kan vi bygga mer hållbart. Det säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på arkitektbyrån FOJAB som ritar en byggnadsfasad i Malmö av industriellt spillmaterial.

Det är inte hållbart att betrakta byggnader som konsumtionsvaror.  Det har funnits en trend att byggnader hellre rivits än renoverats och spillmaterialet har gått direkt till avfallscentraler. För att bygga och renovera smartare måste byggmaterial i stället återanvändas. För mobilitetshuset Hyllieäng, som beräknas vara klart 2024, vill FOJAB använda spillmaterial för byggnadens fasad. Projektet sker på uppdrag av byggherren Parkering Malmö, med visst stöd för att undersöka möjligheter för återbruk från Vinnova, som båda ser värdet i att utveckla metoder för att bygga med återbrukat material.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.