Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen har anställt Richard Österberg som ny näringspolitisk expert med inriktning analys och Markus Konow som digital kommunikatör. De kommer att spela en viktig roll i arbetet med att stärka den kunskapsintensiva tjänstesektorns utveckling.

Innovationsföretagen stärker nu det näringspolitiska arbetet ytterligare genom att rekrytera Richard Österberg som näringspolitisk expert med inriktning analys. Richard kommer att utveckla förbundets branschrapporter och analyser för att fördjupa kunskapen om innovationssektorn och dess betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Richard kommer senast från tjänsten som senioranalytiker på Vetenskapsrådet och har tidigare jobbat med analys på både Pensionsmyndigheten och Tillväxtverket. Han har en pol.mag. i statsvetenskap och doktorsexamen i samhällsplanering och miljö.

– De teknik-, innovations- och kunskapsintensiva företagen har stor betydelse för svenskt näringsliv och har en central roll i byggandet av ett modernt, hållbart och innovativt samhälle. Jag ser fram emot att få bidra till utvecklingen av branschen och att få jobba med att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Richard.

Innovationsföretagens kommunikationsarbete stärks genom rekryteringen av Markus Konow som digital kommunikatör. Han främsta fokus kommer att vara att utveckla förbundets digitala kanaler vilket kommer utgöra ett viktigt led i att öka Innovationsföretagen synlighet.

Markus kommer närmast från en tjänst som press- och kommunikationsansvarig på Centerpartiets ungdomsförbund och har tidigare jobbat med kommunikation på både Svenska Dagbladet och Centerpartiet i Uppsala. Han har bland annat läst media- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och grafisk design.

– Jag ser fram emot att få jobba med att ytterligare stärka Innovationsföretagens kommunikation och bidra till det viktiga arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra medlemsföretag i en spännande bransch, säger Markus Konow.

– Rekryteringen av Richard Österberg och Markus Konow är ett viktigt steg i att ännu bättre kunna bidra till den kunskapsintensiva tjänstesektorns utveckling. Deras kunskap och erfarenhet gör att vi stärker vår förmåga ytterligare att skapa värde för våra medlemsföretag, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Richard tillträder 12 juni 2023 och Markus Konow 1 maj 2023.