Hoppa till innehåll

Otillräckliga satsningar på utbildning i vårbudgeten

I dag presenterade regeringen vårändringsbudgeten och det var en dyster bild som målades upp av framtiden. Sverige förväntas vara i en lågkonjunktur fram till 2025. I Innovationssektorn är kompetensbristen akut och satsningarna på utbildning i budgeten är långt ifrån tillräckliga.

Regeringen bedömer att svensk ekonomi 2023 befinner sig i en lågkonjunktur som fördjupas 2024. BNP-tillväxten bedöms bli -1,0 procent 2023 och 1,2 procent 2024.

Samtidigt som konjunkturläget är svagt är inflationen i Sverige den högsta på över 30 år.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux), att 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan samt att 249 miljoner kronor avsätts för studiestöd.

Innovationsföretagen har tidigare efterfrågat rejäla kompetenssatsningar i vårbudgeten (se Altinget.se) och välkomnar satsningen på vuxenutbildning i budgeten, men anser att den är långt ifrån tillräcklig. Innovationssektorn har ett stort och återkommande behov av högkvalificerad arbetskraft. Trots lågkonjunktur behöver 37 procent av företagen i innovationssektorn öka sin personalstyrka de kommande sex månaderna. Av de tekniska konsultföretagen är motsvarande andel över 60 procent. Totalt planerar företagen i innovationssektorn att växa med 3 600 medarbetare de kommande sex månaderna. För sju av tio innovationsföretag är det dock svårt eller mycket svårt att rekrytera. Utbildningssystem och arbetskraftsinvandring räcker inte till och kompetensbristen är nu företagens största utmaning.

– Det behövs mycket stora och omedelbara investeringar på utbildning för att svara upp mot företagens kompetensbehov. Det är synd att regeringen inte tar chansen att göra dem redan i vår. Det skulle ge Sverige och svenska företag bättre förutsättningar att gå stärkt ur nedgången. Nu riskerar vi i stället att tappa i konkurrenskraft och halka efter, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.