Hoppa till innehåll

Samsyn, men mycket kvar att göra efter Innovations­företagens möte med migrations­ministern

Innovationsföretagen har träffat migrationsminister Maria Malmer Stenergard för att föra fram sina förslag för att förenkla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

– De yrkesgrupper som våra medlemsföretag rekryterar från tredjeland har alla en beviljandegrad för sina arbetstillstånd på närmare 100 procent. Ändå dras de med samma oförutsägbarhet och långa väntetider som yrkesgrupper som kräver betydligt mer granskning och där ungefär vartannat tillstånd släpps igenom. Vårt förslag är att inrätta en Talangexpress för yrkesgrupper med hög beviljandegrad och för företag som sköter sig fläckfritt. Vi vill att regeringen och Migrationsverket börja skilja på äpplen och päron helt enkelt, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Vårt förslag är att inrätta en Talangexpress för yrkesgrupper med hög beviljandegrad och för företag som sköter sig fläckfritt.

Mötet med migrationsministern var ärligt och rakt och skedde i konstruktiv anda. Migrationsministern var väl insatt i frågan och de problem som dagens handläggningsprocess för arbetstillstånd skapar för företagen, för medarbetarna, för Sveriges attraktionskraft på globala talanger och i förlängningen för förmågan att konkurrera på världsmarknaden.

– Varje gång en rekrytering misslyckas förlorar Sverige skatteintäkter, konkurrenskraft och fart i bland annat klimatomställningen. Sverige behöver fler talanger, snabbare. Inte fler hinder och längre väntan på arbetstillstånd, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Sverige behöver fler talanger, snabbare. Inte fler hinder och längre väntan på arbetstillstånd.

Med på mötet var bland andra Sara Lindmark, vd på Together Tech och ordförande för Innovationsföretagen. Tillsammans med övriga företagsrepresentanter gav hon en rad konkreta exempel på hur arbetstillståndsprocessen ställer till problem för alla inblandade. Bland annat genom att endast ge sex månaders arbetstillstånd för tillsvidareanställningar som inleds med en provanställning, genom det nya kravet från 1 november 2022 om att även nyrekryterade från viseringsfria länder måste besöka en svensk ambassad för att visa upp sitt pass samt det faktum att bristen på relevant information och svårigheterna att få kontakt med Migrationsverket förvandlat hela handläggningsprocessen till en svart låda där man inte vet när eller vad som kan trilla ut.

– Även om situationen är välbekant så är det värdefullt att understödja ministerns arbete med en aktuell lägesbild och konkreta exempel från företagens verklighet. Vårt huvudsakliga medskick var att situationen är akut och att allt som kan göras nu också måste göras för att förenkla, förbättra och snabba på processen för arbetstillstånd, säger Elin Lydahl.

Vårt huvudsakliga medskick var att situationen är akut och att allt som kan göras nu också måste göras för att förenkla, förbättra och snabba på processen för arbetstillstånd.

Innovationsföretagen kommer att fortsätta att bevaka och när möjlighet ges också bistå regeringen och Migrationsverket med förslag på lösningar men Innovationsföretagen ser nu också att det är också dags att lyfta blicken och höja ambitionerna för kompetensinvandringen.

– De akuta hindren som står i vägen för internationella rekryteringar måste undanröjas så snart som möjligt. Men nu måste det också inledas ett bredare arbete för att göra Sverige mer attraktivt för globala talanger. Vi vill se en nationell strategi för global talangattraktion, en bättre samordning med regional nivå och ett gemensamt grepp för att röja undan hinder men också för att lyfta fram Sveriges starka sidor på ett slagkraftigt sätt, säger Elin Lydahl.

Vi vill se en nationell strategi för global talangattraktion, en bättre samordning med regional nivå och ett gemensamt grepp för att röja undan hinder.

Arbetet med att stärka företagens kompetensförsörjning driver Innovationsföretagen tillsammans med TechSverige och Teknikföretagen. Tillsammans representerar de tre branschorganisationerna den kunskapsintensiva och internationellt konkurrensutsatta industri- och tjänstesektorn med totalt 6 400 företag med närmare en halv miljon medarbetare.

– Nu hoppas jag på ett fortsatt gott samarbete med justitiedepartementet och gärna också övriga delar av Regeringskansliet för att gemensamt kunna ta Sveriges förmåga att attrahera global spetskompetens till nästa nivå. Näringslivet har mycket att bidra med i detta arbete, säger Elin Lydahl.