Hoppa till innehåll

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att upphandlingar via mellanhänder – så kallade konsultmäklare – i offentliga upphandlingar fortsätter att öka. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn.

– Innovationsföretagens undersökning visar att marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2022 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,6 miljarder kronor. Det är en sexdubbling sedan 2013, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Genom detta system sker inköp av offentliga kontrakt till ett värde av många miljarder kronor per år genom privata aktörer. Det innebär att beslut fattas utan den insyn och lagliga reglering som ska säkerställa att grundläggande principer för offentliga affärer upprätthålls. Dessutom skjuter det offentliga ifrån sig ansvaret för att anta den bäst lämpade leverantören, vilket kan få allvarliga konsekvenser för kvaliteten på de tjänster som levereras.

– De negativa konsekvenserna av att tillåta konsultmäklare att dominera offentliga upphandlingar är många. För det första undermineras konkurrensen när få stora aktörer har möjlighet att dominera marknaden och diktera villkoren. Det resulterar i att kvaliteten på tjänsterna kan påverkas negativt och priserna kan skjuta i höjden när en dominerande aktör etablerat sig. Dessutom förloras möjligheten till kunskapsutbyte och erfarenhetsåterföring mellan upphandlare och leverantörer, vilket leder till minskad transparens och möjlighet att förbättra tjänsternas kvalitet över tid, säger Helena Dahlberg, förbundsjurist Innovationsföretagen.

I stället för fokus på kvalitet och långsiktigt värdeskapande i sund konkurrens, skapas konstlade och kortsiktiga upphandlingar som hämmar företagens och Sveriges konkurrenskraft. Regeringens krav på ökad kvalitet, innovationsförmåga och social hänsyn åsidosätts därmed helt.

Innovationsföretagen föreslår en rad åtgärder vad gäller regelefterlevnad, kontraktens storlek och ägandeskapet för upphandlingarna för att komma tillrätta med den här växande problematiken.

Läs mer och ladda ner rapporten här.