Hoppa till innehåll

Renoveringstakten i Sverige ligger efter men samtidigt kräver klimatomställningen cirkulära produkter av hög kvalitet. Bygg- och fastighetsbranschen svarar i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och 23 procent sker i samband med renoveringar och ombyggnationer. Att göra klimatsmarta val av material och produkter är därför avgörande för att minska byggnadens totala framtida klimatavtryck.

Konsultföretaget Tyréns har på uppdrag av TMF genomfört en omfattande klimatberäkning för bygg- och inredningsmaterial som används i samband med renoveringar av lägenheter i miljonprogrammet. Resultatet visar att fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter skapar 71 procent högre utsläpp än valet av inredningsprodukter med högre kvalitet, längre livslängd och lägre klimatpåverkan vid tillverkning.