Hoppa till innehåll

– De föreslagna gränsvärdena i klimatdeklarationer är inte tillräckligt skarpa och riskerar därmed att bromsa den förändring som krävs i sektorn. Gränsvärden bör minst ligga i linje med den färdplan som företagen själva tagit fram för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn och givetvis i linje med Sveriges klimatmål, säger Anders Persson, chef strategisk utveckling och internationella frågor.

Innovationsföretagen anser att gränsvärdena behöver skärpas och att takten i att öka krav behöver snabbas på. Dessutom behöver klimatdeklarationer inkludera renovering och ombyggnation. Så snart som möjligt bör hela byggnadens livscykel inkluderas i klimatdeklarationen för att främja cirkulära affärsmodeller och återbruk.

– Redan idag finns kunskap och kapacitet att reducera klimatpåverkan med 50% baserat på existerande teknik och lösningar. Sektorns aktörer har kunnande att leverera betydligt klimatsmartare byggnader. Det måste boverket ta fasta på säger Anders Persson.

Innovationsföretagen uppmanar till en långsiktig plan kring klimatdeklarationernas framtida utveckling fram till 2045 för att underlätta marknadens och leverantörernas investeringar och omställning.