Hoppa till innehåll
Foto: Ramboll

Ramboll lanserar open access-databas för att benchmarka koldioxidminskningar inom byggindustrin

Ramboll CO2mpare är en ny referensdatabas som i dagsläget innehåller mer än 130 byggnadsprojekt i 6 länder. Databasen ger byggnadsindustrins aktörer möjligheten att jämföra sin egen koldioxidminskning, och sina strategier för koldioxidminskning, med andras.

 

Rambolls nya databas är den första internationella databasen i sitt slag som erbjuder öppen tillgång till CO2-siffror från ett brett urval av byggnader. Byggnader är betydande källor till miljöpåverkan och står för 37 % av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, 34 % av det totala energibehovet och 50 % av allt material som används.

Att ha tillgång till kvalitetssäkrad och konsekvent data är viktigt för att förbättra hållbarhetsaspekter inom byggnadssektorn. Denna data möjliggör för industrin och beslutsfattare att utföra analyser och jämförelser samt att sätta relevanta hållbarhetsmål för olika typer av byggnader.

Tidigare har denna typ av information inte varit offentligt delad, vilket har fördröjt processen att identifiera och tillämpa de mest effektiva lösningarna för hållbarhet inom byggindustrin. Denna databas bidrar till att överbrygga detta informationsgap och underlättar spridningen av kunskap som kan leda till bättre och mer hållbara byggnadsmetoder.

– Databasen gör det möjligt för alla aktörer i branschen att utforska koldioxidavtryck från byggnader över geografier och typologier och jämföra med sina egna projekt. Databasen kan till exempel generera riktmärken för CO2-utsläpp per m2 per byggnadstyp och per land, vilket gör det möjligt för användare att jämföra CO2-påverkan mellan byggnadstyper och länder. En annan fördel är att det gör det möjligt för användare att förstå vad som genererar CO2 i sina fastigheter och dessutom vad de ska göra för att minska CO2, säger Åsa Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll.

För att nå målsättningen om netto-noll till 2045 är det viktigt att så många som möjligt bidrar till den gröna omställningen, och Rambolls vertkyg är ett steg på vägen för att mäta framsteg inom byggindustrin.

– Klimatförändringarna är här och nu och vi vet idag att fastighetsbranschen står för en alltför stor del av utsläppen men att vi faktiskt kan göra något åt det. Att ställa om är en nödvändighet och det kräver att vi tänker nytt, prioriterar annorlunda och framförallt använder de resurser och material som vi redan använder idag. Databasen visar tydligt att renovering inte alls släpper ut lika mycket CO2 som nybygge, det är ett konkret sätt för fastighetsbranschen att bidra till den gröna omställningen. För oss på Ramboll som stor internationell organisation och med en strategi bestående av 100% hållbarhet är det viktigt att dela med oss av de projekt vi arbetar med och det är en del av vårt bidrag till den gröna omställningen, säger Åsa Lindgren.