Hoppa till innehåll

Konsultmäklare

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram, vilket snarare motverkar värdeskapande och kvalitet i upphandlingar. Marknaden för konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekter och teknikkonsulter.

Användningen av konsultmäklare – ett växande svart hål utan insyn

Fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare i offentliga upphandlingar fortsätter att öka. Upplägget innebär att regioner, myndigheter och kommuner avsäger sig inflytande över utseendet av leverantörer vid upphandling av samhällsviktiga arkitekt- och ingenjörstjänster. Konsultmäklarupplägget innebär att miljardbelopp av offentliga medel spenderas årligen, helt utan insyn. Fenomenet fortsätter öka och trots att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tydligt påpekat riskerna med dessa upphandlingar och redogjort för vad som är lagligt och lämpligt så syns ännu ingen förändring i hur upphandlingar genomförs. Siffrorna för 2021 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till närmare 7,3 miljarder kronor under året. Användningen av konsulttjänster till det offentliga som tilldelas via konsultmäklare har därmed mer än fördubblats sedan år 2016, från redan höga nivåer.

Konsultmäklare – Offentliga upphandlingar utan insyn ökar kraftigt

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. De nya siffrorna för 2020 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan året innan och hela 630 procent jämfört med år 2013. Siffrorna visar också att det är ett par offentliga beställare som dominerar som beställare.

Konsultmäklare en utmaning för kvalitet och långsiktighet

Siffror, som Innovationsföretagen (tidigare Svenska Teknik&Designföretagen) tog fram våren 2017, visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare ökar drastiskt. Upplägget innebär i många fall ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten presenterade i januari 2017 en ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling. Innovationsföretagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterade januari 2017.

Länk till rapporten på Konkurrensverkets webbsida.

5 problem med konsultmäklare

I december 2015 gjorde Innovationsföretagen (tidigare Svenska Teknik&Designföretagen) ett inspel till Konkurrensverket angående upphandling av mellanhänder.

Kontaktperson

Aktuellt