Konsultmäklare

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram, vilket snarare motverkar värdeskapande och kvalitet i upphandlingar. Marknaden för konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekter och teknikkonsulter.

KonsultmaklareCover.JPG

Konsultmäklare en utmaning för kvalitet och långsiktighet

Nya siffror, som Innovationsföretagen (f.d. Svenska Teknik&Designföretagen) tog fram våren 2017, visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare ökar drastiskt. Upplägget innebär i många fall ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

Ladda ner rapporten (pdf)

Artikel i DI: ”Miljarder spenderas på mellanhänder vid upphandling”

”Marknaden för mellanhänder vid upphandling har växt till en miljardindustri. Enligt Svenska Teknik & Designföretagen är den utvecklingen mycket problematisk. ”Modellen används i syfte att kringgå lagstiftningen”, säger vd Magnus Höij.”

Läs artikeln på di.se

CoverMellanhänderiOffentligUpphandling.JPG

Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten presenterade i januari 2017 en ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling. Innovationsföretagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterade januari 2017.

Länk till rapporten på Konkurrensverkets webbsida.

Innovationsföretagens inspel till Konkurrensverket

I december 2015 gjorde Innovationsföretagen (f.d. Svenska Teknik&Designföretagen) ett inspel till Konkurrensverket angående upphandling av mellanhänder.

Innovationsföretagen har tagit fram en kortare version av inspelet till Konkurrensverket.

Läs den här (pdf)