Hoppa till innehåll

Försiktig uppgång för tjänstesektorn

Almegas senaste konjunkturrapport Tjänsteindikatorn visar att den privata tjänstesektorn börjat återhämta sig, men att uppgången är osäker. Framtidsförväntningarna varierar, de tekniska konsultföretagen är mest optimistiska medan arkitektföretagen fortfarande har stora utmaningar.

Efter att ha tappat fart sedan sommaren 2022 vände produktionen upp under det första kvartalet i år inom den privata tjänstesektorn. Men uppgången är trevande. Byggandet är svagt och industrins investeringar väntas falla något i år, vilket håller tillbaka efterfrågan på vissa företagstjänster.

Totalt sett är framtidsförväntningarna inom tjänstebranscherna fortsatt stark, men det finns stora skillnader mellan branscherna. Förväntningarna på framtiden är mest positiva bland de tekniska konsultföretagen där nettotalet i maj för förväntningar på efterfrågan under kommande tre månader låg på 45 procent. Motsvarande siffra för arkitektföretag var minus16 procent, vilket är lägst bland tjänstebranscherna i Konjunkturinstitutets mätning för maj 2024.

– Detta förhållande syns även när det gäller tillgången till arbetskraft, där bristen på arbetskraft är störst bland teknikkonsultföretag men mycket låg bland arkitektföretag, enligt Tjänsteindikatorn och Konjunkturinstitutet, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Rapporten visar också att tjänsteföretagens prisförväntningar i stort sett legat stilla de senaste månaderna. Bland teknikkonsultföretag har andelen som räknar med att höja sina priser ökat markant sedan februari, och bland datakonsultföretag räknar fler med att kunna höja sina priser i närtid. Allt färre arkitektföretag räknar dessutom med att behöva sänka sina priser framöver.

– Detta kan tolkas som att efterfrågan är på väg att stabilisera sig inom branschen, säger Richard Österberg.

Almegas konjunkturrapport Tjänsteindikatorn är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn.