Hoppa till innehåll

En vändning på väg

Almega har släppt senaste utgåvan av Tjänsteindikatorn, en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn.

Konsulttjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som är den kategori där Innovationsföretagen huvudsakligen finns, fortsatte att växa och det fjärde kvartalet var produktionen 1,5 procent högre än ett år tidigare. Genomsnittet döljer dock stora skillnader mellan olika delbranscher. Stora industriinvesteringar och högt anläggningsbyggande har hållit uppe efterfrågan på tekniska konsulter och industrikonsulter. Däremot har halveringen av bostadsbyggandet drabbat arkitektbranschen hårt. 

Utvecklingen skiljer sig med andra ord kraftigt mellan tjänstesektorns olika branscher. Bland de kunskapsintensiva konsulttjänsterna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik har antalet anställda ökat med 8 300 personer, eller 2,6 procent, under det senaste året. 5 000 nya jobb har skapats inom gruppen tekniska konsulter och arkitekter. Samtliga dessa jobb har sannolikt tillkommit bland tekniska konsulter eftersom arkitektföretagen inte nyanställer för tillfället utan tvärtom minskar sin personalstyrka.

Om man blickar framåt är anställningsplanerna mest optimistiska bland tekniska konsulter och datakonsulter. I dessa branscher har också företagens anställningsplaner ökat det senaste kvartalet. Däremot är arkitekterna fortsatt mycket pessimistiska. Det fjärde kvartalet 2023 planerade nästan tre av tio företag att minska personalstyrka och bara fem procent att öka den.

Konjunkturavmattningen har minskat efterfrågan på arbetskraft och bristen på arbetskraft halverades på ett år. Nu har siffrorna stabiliserats. Det fjärde kvartalet 2023 hade 27 procent av tjänsteföretagen brist på personal, vilket var en liten ökning jämfört med föregående kvartal. Bristen på arbetskraft är störst bland tekniska konsulter och inom landtransporter.

Prisförväntningarna bland tjänsteföretagen har även minskat markant de senaste tre månaderna. I februari räknade bara hälften så många tjänsteföretag med att höja sina priser som i november. Nedgången var tydligast bland tekniska konsulter, datakonsulter och inom hotell och restaurang. Även bland arkitekterna räknade fortsatt en stor andel av företagen med att behöva sänka sina priser.

– Utvecklingen vi ser i Tjänsteindikatorn ligger väl i linje med den utveckling vi såg i Innovationsföretagens branschspecifika undersökning Investeringssignalen redan i februari, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.