Hoppa till innehåll

Idag presenterades regeringens vårbudget med drygt 16 miljarder kronor i reformer under 2024. Den bekräftar, med sina prognoser om en lägre inflation och kommande räntesänkningar, bilden från Innovationsföretagens konjunkturbarometer Investeringssignalen i februari. Rapporten visade på ett fortsatt tufft läge för arkitektföretagen men också en ljusnande horisont med något mindre negativa bedömningar om bland annat rekryteringsläget det kommande halvåret.  

– Regeringen har släppt bromsen i finanspolitiken men vilar på gasen. Vi som vill se kraftfulla investeringar i det hållbara samhällsbygget får fortsätta vänta. Framför allt hade jag hoppats på åtgärder för att öka bostadsbyggandet och investeringar som kan minska de svenska klimatutsläppen samt investeringar för ökad resiliens i händelse av kris eller krig, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.  

Av särskilt intresse för Innovationsföretagens medlemsföretag var bland annat 25 miljoner kronor för stärkt beredskap inom transportområdet, ett nytt myndighetsuppdrag om 25 miljoner kr för att göra Sverige mer attraktivt för högkvalificerad internationell kompetens och ett kapitaltillskott till statliga bolaget Swedfund för nya investeringar i Ukraina.  

– Budgeten innehöll några positiva inslag för innovationssektorn, men det krävs mycket mer för att varaktigt förbättra företagens förutsättningar, säger Elin Lydahl.  

Innovationsföretagen har bland annat efterlyst kraftfullare satsningar på infrastruktur och klimat samt åtgärder för att attrahera internationell spetskompetens till Sverige.  

Med Innovationsföretagens perspektiv finns det lovande skrivningar i vårpropositionen för kommande budgetar. Regeringen säger sig framöver vilja fokusera på investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning, energiproduktion samt kompetensförsörjning inom ramen för bland annat de kommande forsknings- och innovations- och infrastrukturpropositionerna. 

Nyckeltal prognos 15 april 2024 (från regeringen) 

Utfall 2023, prognos 2023–2027 

 2023 2024 2025 2026 2027 
BNP -0,2 0,7 2,5 3,2 2,4 
Sysselsättning, 15–74 år 1,4 -0,4 0,7 1,3 0,9 
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år  7,7 8,3 8,4 7,8 7,6 
KPI 8,5 3,1 0,8 1,6 2,1 
KPIF 6,0 2,1 1,7 2,0 2,0 
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP -0,6 -1,2 -0,3 0,7 1,7 
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 31,2 31,8 31,5 30,0 28,0