Hoppa till innehåll
branschmedlemskap

Branschmedlemskap

Innovations­företagens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig innovationssektor.

  • Vi arbetar för att stärka kompetensförsörjningen med fler examinerade från svenska lärosäten och snabbare processer för medarbetare som rekryteras globalt.
  • Vi sätter genomgående klimat- och hållbarhetsfrågorna högt på agenda och driver på för regelverk och upphandlingar som fokuserar på funktion och långsiktiga lösningar.
  • Vi arbetar för att förbättra våra medlems­företags konkurrenskraft genom att undanröja hinder, öka värdeskapandet och främja väl fungerande marknader.

Genom ert branschmedlemskap i Innovations­företagen ges ni stor möjlighet att påverka beslutsfattare i såväl Sverige som Europa. Med våra drygt 800 medlems­företag är vi en stark röst, och ofta remissinstans, i viktiga branschgemensamma frågor.

Våra experter arbetar fokuserat med påverkansarbete och opinionsbildning, i nära samverkan med medlems­företagen, inom områden av stor relevans för branschens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Som medlemmar har ni stora möjligheter att ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter, förankring av beslut och ställningstaganden i vår opinionsbildning.

Inte minst ger medlemskapet dig och medarbetarna på ditt företag tillgång till ett stort och värdefullt kontaktnät av branschkollegor och experter.

Affärsetiska riktlinjer

Våra affärsetiska riktlinjer har till syfte att ge Innovations­företagens medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.

Försäkringar

Som medlem i Innovations­företagen har du möjlighet att teckna vår förmånliga bransch­anpassade företagsförsäkring med fokus på konsultansvar och en förmånlig sjukvårdsförsäkring.

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Det går också en avgift till Svenskt Näringsliv. Den är beroende av om du har fler eller färre än 250 anställda.

Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

BLI MEDLEM

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket. Läs gärna mer om vad som krävs för att bli medlem i Innovationsföretagen nedan.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Innovationsföretagen!

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

  • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt. Om ni inte har ett svenskt organisationsnummer, skicka istället en manuell intesseanmälan till intresseanmalningar@almega.se