Hoppa till innehåll

Arkitektur Stockholm – Samrådsförslaget

En strategi för gestaltning av ett attraktivt och växande Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har lanserat samrådsförslaget för Arkitektur Stockholm, en strategi för stadens gestaltning. För att kunna debattera arkitektföretagens syn på programmet ordande STD-företagen en hearing den 24 augusti 2011, där Niklas Svensson och Fredrik Jensen från Stadsbyggnadskontoret presenterade förslaget och svarade på frågor. Programmet har en tydlig ambition att samla alla aktörer under en gemensam vision.

STD-företagen remissvar har enbart fokuserat på den påverkan förslaget har på arkitektföretagens villkor och kommenterar inte själva riktigheten i de framtagna riktlinjerna.

Läs STD-företagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Svar senast
27 september 2011

Läs mer om Arkitektur Stockholm