Hoppa till innehåll

Arkitektur Stockholm – Utställningsförslaget

STD-företagen har lämnat remissvar på utställningen Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning (dnr 2010-11401-51).

 Arkitektur Stockholm beskriver mål och strategier för hur stadens vision och översiktsplan ska förverkligas. Målsättning att skapa ett tillåtande klimat för kvalitativ och innovativ arkitektur i byggnader, landskap och offentliga rum.

STD-företagen är positiv till målsättningen att höja arkitekturens roll i stadens utveckling, men anser dock att många frågor som berör hur målet ska uppnås beskrivs på ett för övergripande sätt för att kunna bedöma effekten av den tänkta processen.

STD-företagen har inriktat sitt remissvar på processer och den praktiserande arkitektens roll i  samverkan med stadens olika förvaltningar.

Läs STD-företagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Svar senast
6 september 2013

Läs mer om Arkitektur Stockholm