Hoppa till innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekterings­företag (dnr 126/2023).

Innovationsföretagen har svarat på Boverkets remiss.

Innovationsföretagen ställer sig positiv till förslaget att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen för de byggherrar som använder ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det ställer dock höga krav på att det certifierade byggprojekteringsföretaget besitter nödvändiga kompetenser och har erfarenheten att bedöma helheten och krav på kvalitet i genomförande av projekt samt de ramförutsättningar som finns på platsen där projektet ska genomföras.

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
31 oktober 2023

Länk till remissen på boverket.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer