Hoppa till innehåll

En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag – Inremarknadsstrategin för varor och tjänster (KOM(2015) 550 slutlig)

Remissen är inkommen från Utrikesdepartementet.

Svenska Teknik&Designföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i kommissionens meddelande. Mer bakgrundsinformation om stretegin

Status
Avstod från att svara

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
15 januari 2016

Länk till remissen på ec.europa.eu

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer