Hoppa till innehåll

En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag – Inremarknadsstrategin för varor och tjänster (KOM(2015) 550 slutlig)

Remissen är inkommen från Utrikesdepartementet.

Svenska Teknik&Designföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i kommissionens meddelande. Mer bakgrundsinformation om stretegin

Status
Avstod från att svara

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
15 januari 2016

Länk till remissen på ec.europa.eu

Kontaktperson

Anders Persson

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer