Hoppa till innehåll

Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter SOU 2017:69

STD-företagen har erbjudits möjlighet att svara på inkommen remiss.

Regeringen beslutade den 9 juni 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. kartlägga vilka myndigheter som bedriver marknadskontroll och vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter myndigheterna har i denna verksamhet samt att analysera om befintliga befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för att uppnå en ändamålsenlig och resurseffektiv marknadskontroll i Sverige.

Status
Avstod från att svara

Svar senast
26 januari 2018

Länk till remissen på regeringen.se