Hoppa till innehåll

Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106)

STD-företagen har svarat på remissen.

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

Detta är det första betänkandet och handlar enligt direktivet om att se över dagens svenska standardiseringssystem inom byggområdet.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
30 april 2018

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer