Hoppa till innehåll

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

STD-företagen har svarat på remissen.

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att införa ”Single Market Information Tool” (SMIT), ett marknadsinformationsverktyg med syfte att möjliggöra för kommissionen att begära in information direkt från företag på den inre marknaden.

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
31 augusti 2017

Länk till förslaget på ec.europa.eu

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer