Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnad och klimatet

Rapporten belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett klimatsmart Sverige. En av utmaningarna för ett klimatsmart Sverige är kunskapen kring upphandling kopplat till långsiktighet, kvalitet och förmågan att se behov utifrån en övergripande synvinkel.

Alltför ofta står denna långsiktighet i konflikt med traditionella arbetsmetoder, stuprörstänkande, kortsiktiga ekonomiska kalkyler och bristande förändringsvilja.

Världen står inför enorma utmaningar när det gäller att skapa ett framtida hållbart samhälle. Om vi inte snarast bryter den pågående snabba, negativa klimatutvecklingen riskerar vi helt förändrade förutsättningar för att leva och bo.

– Klimathotet – storleken och omfattningen – är mycket allvarligare och mer omfattande än vad nuvarande politik och föreslagna lösningar klarar att hantera, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Med denna rapport vill vi som branschorganisation tillsammans med våra medlemmar – arkitekt- och ingenjörsföretag – sammanfatta läget men också visa på att det finns kunskap och metoder som kan förbättra situationen avsevärt. Klimatfrågan är komplex och berör många andra samhälls- och miljöutmaningar. Ett hållbart samhällsbyggande innefattar därför förmågan att kunna hantera dessa situationer och att ta långsiktiga steg i rätt riktning.

Vi kan inte längre låta oss hindras av gamla strukturer och en förlegad syn på regelverk och upphandling. Här krävs en förändring. Tillsammans kan vi lägga grunden för ett klimatsmart Sverige!

För att klara omställningen måste vi:

  • Prioritera klimatet och omsorgen om våra resurser i alla delar av samhällsbyggandet och vid alla investeringar i infrastruktur.
  • Ta ett klimat- och livscykelperspektiv som utgångspunkt för den långsiktiga planeringen av samhället.
  • Skapa regelverk och incitament som på riktigt främjar klimatsmarta investeringar.