Frågor och svar vid förhandling av avtal – ABK 09

BKK är en ideell förening som har olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK:s främsta uppgift är att ta fram standardavtal och andra publikationer inom byggsektorn. Innovationsföretagen representerar arkitekter och teknikkonsulter i BKK. Även byggherrar, som Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket, finns representerade. Entreprenörföretag representeras av Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen.