Tillsammans mot 0 olyckor i anläggnings­branschen

Svenska Teknik&Designföretagen inledde under 2013 ett samarbetsprojekt med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i ett större perspektiv med mål att tillsammans minska olyckstalen på byggarbetsplatser samt vid drift och underhåll inom anläggning. Projektet avslutades vid årsskiftet 2016/17 och en slutrapport har tagits fram.

Tillsammans_mot_0_olyckor.PNG

Ett avgörande steg mot 0-visionen i anläggningsbranschen

Projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” avslutades vid årsskiftet 2016/17. Arbetet och resultatet utgör ett viktigt steg för att vi ska närma oss visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Projektet har drivits i samarbete mellan STD-företagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier Syftet med projektet var att tillsammans ta ett avgörande steg framåt med sikte mot visionen om noll allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Överenskommelsen ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” presenterades och undertecknades på Anläggningsdagen 2014.  Avsiktsförklaringen med tillhörande handlingsplan, som omfattar 16 aktiviteter, formades ur det stora underlag som samlades in vid Arbetsmiljöforum och Stand down, två stora arrangemang som genomfördes under Trafikverkets säkerhetsår 2013-2014.

Avsiktsförklaring

Vi – Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen – ska till utgången av 2016 tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer bidra på vägen mot vår gemensamma nollvision. Säkerhet och arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan för oss alla som jobbar i anläggningsbranschen.

  • Arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen förbättras inte av enstaka ”kioskvältare”, säger projektledaren Estelle Hageland på Trafikverket. För att åstadkomma långsiktiga förändringar och tydliga effekter behövs ett enträget och kontinuerligt arbete. Vi har nu tagit ett viktigt steg för att närma oss 0 visionen

Tillsammans ska vi klara det

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är viktiga frågor för alla som jobbar i anläggningsbranschen. Arbetsgivaransvaret är alltid grunden för allas planering av en säker byggarbetsplats. En stor framgångsfaktor för arbetsmiljön i branschen är ett väl samordnat arbete genom alla skeden. Byggherren, projekterande leverantörer och entreprenörer är tillsammans ansvariga för säkra arbetsplatser vid byggande, drift och underhåll. Arbetsmiljölagstiftningen pekar på skyldigheter för dessa aktörer.

  • En slutrapport har tagits fram som summerar bakgrund, arbete och resultat för projektet. På Trafikverkets, BI:s och STD-företagens hemsidor finns resultatsammanfattningar för respektive aktiviteter som organisationerna haft huvudansvaret för att driva. Det finns länkar mellan sidorna, berättar Estelle Hageland. För några av områdena behöver resultatet tas om hand och följas av ett fortsatt, kontinuerligt och långsiktigt arbete både inom respektive organisation samt inom ramen för branschsamarbeten framöver.

Fokus på säkerhetskulturhöjande aktiviteter

Stort fokus i arbetet har lagts på säkerhetskulturhöjande aktiviteter som till exempel Stand down och en introduktionsfilm som bland annat visar på samordning och stora risker i arbetsmiljön. Att samtliga aktörer känner till och tar sitt ansvar är en förutsättning för en god arbetsmiljö vid våra anläggningsarbeten.

Ett nollvisionsarbete har inte något slut, det här är bara början. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch.

Kontaktperson/projektledare: Estelle Hageland, Trafikverket.