Ingenjörs­branschen fortsätter att växa – både i Sverige och utomlands

Branschöversikten 2017 visar på en stark tillväxt för teknik-, industrikonsult- och arkitektbranschen i Sverige, och på en allt tydligare internationalisering.

Branschen omsatte 73,7 miljarder kronor i Sverige år 2016, en ökning från 65 miljarder kronor 2015.

– Årets rapport visar ett rekordår för vår bransch. Företagen uppvisar god lönsamhet och har ett väldigt gott orderläge framåt. Även om vi nu ser tecken på att bostadsmarknaden börjar mattas av är bedömningen att lönsamheten kommer vara fortsatt mycket god 2018. Investeringstakten är hög i såväl offentlig verksamhet som hos privata aktörer, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Arkitektföretagen ökar kraftigt i både omsättning och antalet anställda jämfört med förgående år. Omsättningen ökade 20 procent 2016 jämfört med 2015. Hela den kvalificerade tjänstesektorn växer snabbt men arkitektbranschen ökar allra mest i omsättning bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar.

I en medlemsundersökning som Svenska Teknik&Designföretagen genomförde i september 2017, uppger fyra av fem företag att de kommer att behöva nyanställa första halvåret 2018.

– Efterfrågan på ingenjörs- arkitektkunnande är större än någonsin. Samtidigt är bristen på kompetens alarmerande. Vi ser att företag får tacka nej till uppdrag på grund av brist på kompetens. Ska Sverige fortsätta vara konkurrenskraftigt är det nödvändigt att med en rejäl utökning av antalet utbildningsplatser för ingenjörer och arkitekter på universitetet och högskolor, säger Magnus Höij.

"Utsikten för ingenjörer goda trots kris", inslag i ekonomiekot 22 december

Antalet utlandsägda teknik- och industrikonsultföretag i Sverige har mer än fyrdubblats på tio år (från 9 år 2007 till 41 år 2017). Samtidigt går internationaliseringen av branschen åt båda hållen. Svenskt arkitekt- och ingenjörskunnande går på export i allt större utsträckning. En fjärdedel av de svenska koncernernas omsättning finns numera i utländska dotterbolag. Dessa sysselsätter 15 800 medarbetare, att jämföra med de utlandsägdas företagens verksamhet i Sverige som har 13 100 medarbetare anställda.

– Sverige är en allt hetare marknad för kunskapsintensiva konsultföretag. Mätt i omsättning och anställda har de utlandsägda företagens verksamhet i Sverige dubblerats på 10 år. Det är ett gott betyg för svenskt entreprenörskap och företagsbyggande, säger Magnus Höij.

Nyckeltal från översikten (siffror från 2015 i parentes):

  • Branschen omsatte 73,7 miljarder kronor i Sverige (65 miljarder).
  • Branschen sysselsatte 60 500 medarbetare i Sverige (55 000).
  • Personaltillväxten var 6 procent jämfört med 2015.
  • Omsättningstillväxten var 8 procent jämfört med 2015.
  • Svenska koncerner omsatte 16,9 miljarder kronor i dotterbolag utomlands (15,6 miljarder).
  • Med svenska dotterbolag omsatte branschen sammanlagt 90,6 miljarder kronor (81 miljarder kronor) och sysselsatte 76 300 (70 000) medarbetare i Sverige och utomlands.
  • Branschen består av 11 000 företag varav 9500 av dessa är 0-2 mansföretag.

För mer information kontakta:

  • Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen, +46 70 310 35 00, magnus.hoij@std.se
  • David Cramér, marknadsanalytiker på STD, +46-70-582 67 02, david.cramer@std.se

Länk till pressmeddelandet på mynewsdesk.com