Tre perspektiv på säkerhet

Årets ”Stand down” arrangerades på många håll i landet. Själv deltog jag tillsammans med bland andra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Ali Sadeghi, även han från Trafikverket, Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare, Lund-Arlöv, Anders Gärdsmark, regionchef på Sveriges Byggindustrier och Ulrika Dolietis från organisationen ”Håll nollan”.

Vi var alla på plats på en av de byggarbetsplatser som just nu används för bygget av fyrspår mellan Arlöv och Lund. Ett i många avseenden imponerande, spännande och lärorikt projekt.

Jag fick även i år tillfälle att från scenen säga några få ord om vår syn på arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt. Mina två minuter, som jag fick mig tilldelat, räckte till två perspektiv.

  • Säkerhetsfrågorna måste leva hela vägen från de första skisserna och diskussionerna till att bygget är avslutat. Våra medlemmar är bland de allra första i ett projekt, långt innan byggkranar, betongblandare och grävmaskinerna är på plats. De tankar och perspektiv på säkerhetsfrågorna som formuleras redan tidigt i ett projekt måste leva under hela projektet. På samma sätt som vi i design- och projekteringsfasen måste ta hänsyn till de säkerhetsrutiner som byggbolagen behöver och lever efter.
  • Just nu är det ett högt tryck på både våra medlemmar liksom på byggsektorns aktörer. Det ska byggas mycket och fort ska det gå. Det leder till att nya metoder testas, att vi utmanar gamla sanningar, att nya verktyg kommer in på våra byggen. Det är i de flesta avseenden bra och välkommet. Men det får aldrig äventyra det säkerhetsarbete som vi byggt upp under lång tid.

Men om jag fått några minuter till hade jag gärna lagt till ytterligare ett perspektiv.

  • Arbetsmiljö handlar inte bara om risken att förolyckas på en byggarbetsplats, av tunga maskiner, farliga lyft eller underjordsarbete med explosiva material. För våra medlemmar är de största riskerna förknippade med helt vanligt kontorsarbete, långt ifrån själva bygget. För våra medlemmar är risken för stress, utbrändhet eller andra kontorsrelaterade arbetsmiljöproblem ett lika stort problem som arbetsplatsolyckorna är för ett byggbolag. Just våra medlemsföretag arbetar strukturerat även med dessa frågor, men det hindrar inte att mer kan behöva göras. Varje sjukskrivning är ett elände, ibland en katastrof, både för medarbetaren och för företaget – fast självfallet på olika sätt. Just nu, när mycket ska göras då behöver vi vara extra uppmärksamma på just arbetsmiljöfrågorna.

Precis som tidigare år är den ”stand down” som vi, tillsammans med Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Håll nollan arrangerar, ett bra tillfälle att stanna upp och lägga lite extra fokus på just säkerhetsfrågorna och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det blir en bra påminnelse om detta arbete aldrig får upphöra.