Hoppa till innehåll

I veckan presenterade vi det nya förbundsnamnet: Innovationsföretagen. Det är en nystart och en ambitionshöjning.

Fredagsbloggen utgörs idag av Magnus Höijs tal från lanseringsminglet; 

Låt mig börja med några ord om historien. Var vi kommer ifrån.

Vår sektor, med arkitekter, ingenjörer, arkitektkontor, ingenjörsföretag, har utvecklat samhällen, hus, städer, vägar, infrastruktur, i hundratals – ja rent av tusentals – år. Projekt som Peterskyrkan i Rom, Eiffeltornet i Paris, höghusen i New York eller för den delen i Dubai, Maglev-tågen i Kina eller Frank Gehrys Guggenheim-museum i Bilbao är alla bra exempel på det nyskapande som arkitekt- och ingenjörsföretagen utvecklat genom historien.

Lite mer närliggande är det svårt att inte imponeras av Öresundsbron, Slussen – både då och nu – och självfallet flytten av Kiruna, som just nu genomförs. Numera arbetar våra medlemmar med mycket mer än bara den byggda miljön. Våra medlemmar har uppdrag åt det offentliga, åt industrin och åt alla som behöver råd, hjälp, nytänkande med basen i ingenjörs- eller arkitektkunnande.
**

De senaste åren har styrelsen, min organisation och jag själv jobbat med en hel del förändringar för att stärka medlemmarnas förutsättningar.
Och det har vi gjort eftersom vi sett att både vår omvärld och våra medlemsföretag har ändrats.

Helt uppenbart har digitaliseringen varit en förändringskraft, som ändrat både hur och vad vi gör. Robotar, 3d-skrivare, virtual reality AI, big data: allt detta skapar helt nya förutsättningar för både byggbransch och industri. Internationaliseringen är tydlig och blir allt mer märkbar. Hos några av våra medlemmar har det globala arbetssättet varit väldigt närvarande väldigt länge. Hos andra har det kommit smygande. Men att vi kommer närmare omvärlden och att den påverkar vårt arbete allt mer, det är uppenbart.

Det handlar både om att arbetskraft och företag kommer till den svenska marknaden. Men lika mycket att svenska företag söker sig ut i världen, både med uppköp och i exportprojekt. Våra egna affärsmodeller ses över. Visst är konsultuppdrag på löpande räkning fortfarande väldigt vanligt, men för många medlemmar blir andra betal- och affärsmodeller allt vanligare och viktigare. Arbetsmarknaden har också ändrats. Rörligheten bland kunniga arkitekter och ingenjörer har ökat. Gig-ekonomin, med egenanställda konsulter, märks allt mer och får allt större konsekvenser. Lägg därtill behovet av snabbare och mer innovativa lösningar drivet av befolkningstillväxt och klimatförändringar. Våra medlemsföretag har en enorm potential i att skapa hållbara samhällen. Men det kommer att krävas en hel del nya tankar, lösningar och perspektiv.

**

I en sådan föränderlig värld, har vi behövt i grunden se över vår egen verksamhet. Därför har vi också börjat med att gå till botten med vårt kärnuppdrag: hur vi kan stötta och hjälpa våra medlemsföretag att navigera rätt och att ge dem förutsättningar att växa. Det här har lett till en hårt prioriterad verksamhetsplan, där vi lagt fokus på de viktiga branschkontrakten, dialogen med högskolorna och utbildningsväsendet och forskningsfrågorna.
Allt detta helt centralt när vi, som branschorganisation, och när vi som bransch, möter framtiden.

Från den 1 januari 2019 är vi dessutom ett eget förbund inom Almega och Svenskt Näringsliv. Vi får därmed en starkare position inom arbetsgivarvärlden, som gör att just arkitektkontorens och ingenjörsföretagens perspektiv kommer att höras ännu tydligare framöver.

**

Men nu tar vi ett steg till. Vi byter namn.
Det nya förbundet kommer att heta ”Innovationsföretagen”.
Federation of Swedish Innovation Companies på engelska.
**

Namnet ”Innovationsföretagen” har vi valt av flera olika anledningar.

En är att vi nu börjar en ny resa, med delvis nya förutsättningar. Vi har en stolt och lång historia, men än ännu viktigare framtid. Ett av skälen till att vi valde just ”innovationsföretagen” som nytt namn är att vi vill sätta fokus på det värde som vi skapar till våra kunder och i samhället. Vi är övertygade om att just innovation, nytänkande och kreativitet kommer att bli en helt avgörande del av framtidens leveranser från både arkitekt- och ingenjörsföretag. Detta oavsett om det gäller fordonstillverkare, Trafikverket, en bostadsutvecklare eller en liten kommun som behöver råd och stöd. Men vi är lika övertygade om att den innovation som våra företag levererar bygger på en trygg bas av kunskap, erfarenhet och djup förståelse. Innovation i vår värld står inte i motsats till erfarenhet och djup kunskap. Den bygger vidare på just denna kunskap.

**
Det är nu, när vi ser växande städer runt om i världen, när nya tekniken ändrar hur vi handlar och arbetar, och när klimatförändringens konsekvenser blir allt tydligare hos oss alla. Det är då våra företag, och vårt kunnande, vår kreativitet, vår förmåga till att hitta innovativa lösningar, verkligen kommer till sin rätt.

*

Vad händer nu?
Det ni förväntar er av förbundet kommer att kvarstå. Våra kollektivavtal är precis som innan, där vi ser fram emot en ännu tätare dialog med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen.
Vår arbetsrättsliga rådgivning kommer att hanteras precis som innan av Almegas duktiga experter, och där mina kollegor Joakim Josefsson och Maria Elinder kommer att vara lika centrala som innan. Vårt påverkansarbete, under ledning av min kollega Anders Persson, kommer att fortsätta att sätta fokus på de kunskapsintensiva företagens frågor när han träffar riksdagsledamöter och regeringsföreträdare. (om vi nu har någon regering).

Vårt viktiga arbete med standardkontrakten inom ramen för Byggandets Kontraktskommitté, där Staffan Carenholm har varit en klippa och där min nya kollega, förbundsjuristen Helena Dahlberg nu kommer att kliva in och vara en nyckelspelare, kommer vi inte att tumma på. Vår branschöversikt och våra investeringssignaler kommer precis som innan att ge en tydlig bild av hur företagen mår – och hur de tror att de ska må framöver. Detta leds som innan av min kollega David Cramér. Och våra utbildningar, bland annat till uppdragsledare och kring ABK, kommer precis som innan att hjälpa er att förstå uppdrag och omvärld. Dessa kurser sköts som innan av min kollega Helena Arvidsson. Och inte minst vårt arbete med Trafikverket och kopplat till anläggningsfrågorna, som leds av min kollega Eskil Sellgren, drivs såklart vidare även 2019.
**

Men flera förändringar kommer också att. Det finns mycket nytt att ta tag i, såklart.

Namnbytet är inte en ommålning av det gamla. Med namnbytet startar också ett utvecklings- och profilarbete som vi kommer att jobba med under lång tid framöver. Under året kommer vi att lägga mycket mer fokus på det värde som våra medlemmar skapar. Och vi kommer att lyfta fram de exempel på innovation och kreativitet som redan är en bärande del av vårt arbete, och som kommer att bli allt viktigare framöver. Min kommunikationschef, Linnea Kvist, och jag själv kommer att öka ansträngningarna än mer för att synliggöra detta i debatten. Förhoppningsvis når vi ut långt och till många fler. Räkna med att se mer av digitalisering, av självkörande bilar, av drönare, av tekniska innovationer, av nytänkande arkitektur, av kreativa lösningar på knepiga problem.
**

Låt mig avslutningsvis bli lite personlig.

Jag har, som några av er vet, jobbat länge med att som journalist och redaktör bevaka teknikutveckling. Min egen bakgrund som ingenjör har varit en tillgång i det arbetet. Jag tror personligen enormt mycket på ingenjörens – och arkitektens – förmåga att lösa problem, stora som små. Jag tror också mycket på kommunikationens betydelse för att nå fram till politiker och till beslutsfattare. Och när jag kommit nära företagen i Svenska Teknik&Designföretagen, numera Innovationsföretagen, ser jag en enorm potential. Ibland har den inte riktigt kommit fram på rätt sätt. Det har stört mig. Med det nya namnet på förbundet är jag övertygad om att vi betydligt bättre kommer att nå ut med den kraft som finns hos våra medlemmar. Det analysarbete som vi i styrelsen gjort under 2018 har gjort mig ännu tryggare i att vi nu har gjort rätt, som valt att kalla det nya förbundet för Innovationsföretagen.

**

2019 kommer att bli ett mycket spännande och viktigt år för oss på Innovationsföretagen. Jag hoppas att vi som förbund kan bli något viktigt även för dig.

Här kan du se en videohälsning från Magnus Höij till medlemmarna.

**

I helgen ska jag – äntligen – städa ut julen. Granen ska ut, tomtarna ska packas ner, adventsstjärnorna bort från fönstren. Det blir en nystart i det lilla för mig.
Trevlig helg.