Hoppa till innehåll
I år medverkade Innovationsföretagen för första gången på Järvaveckan på Spånga IP i västra Stockholm. Järvaveckan har beskrivits som ett Almedalen i miniatyr, fast med fokus på social hållbarhet i närområdet. Alla politiska partier var där, en rad intresseorganisationer och många företag.

Innovationsföretagens förbundsdirektör Magnus Höij modererade Almegas seminarium Så får ännu fler Järvabor jobb där en rapport med samma namn presenterades. Den visar att tjänsteföretag är en viktig integrationsmotor i Tensta, Rinkeby och Husby. Rapporten visar också att så kallade enkla jobb är instegsjobb på arbetsmarknaden och inte någon återvändsgränd. Efter fem år har de flesta gått vidare till andra jobb. Tre av fyra jobb skapas i tjänstesektorn i Sverige, och i Järvaområdet är andelen nya jobb inom tjänstesektorn ännu större. Almega och Innovationsföretagen menar att politikerna ska dra nytta av tjänstesektorn för att skapa ännu mer arbetstillfällen.

Almega hade också ett tält på området där flera av deras medlemsföretag bereddes plats. Med sig hade företagen över 200 arbeten att bemanna, och intresset var stort.

Under onsdagen hade Innovationsföretagen också ett av sina månatliga samtal, denna gång med  Viktoria Walldin, socialantropolog på White Arkitekter. Hon berättade bland annat om sitt intresse för människor, människors relationer till varandra och platser. Viktoria arbetar med stadsbyggnad och arkitektur, social hållbarhet och medborgardialog. Hon har arbetat på White i10 år och var länge ensam i sitt gebit, men nu börjar fler och fler erbjuda liknande tjänster. Viktoria berättade också att det glädjande nog blir allt mer efterfrågat med till exempel barnkonsekvensanalyser och medborgardialog i upphandlingar. Se hela samtalet med Viktoria Walldin.