Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på en stor strukturell kompetensbrist som inte kan förklaras av högt konjunkturläge. Över 5 500 arkitekter och ingenjörer saknas trots att orderläget återgått till normalläge.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att det trots en avmattning av orderläget råder stor brist på ingenjörer och arkitekter i branschen.

– Över 5 500 ingenjörer och arkitekter saknas i branschen. Det motsvarar hela åtta procent av den totala arbetsstyrkan i branschen vilket indikerar en fortsatt allvarlig kompetensbrist. Särskilt allvarligt är att denna brist är strukturell och ingen tillfällig företeelse kopplad till konjunkturläget, säger Magnus Höij förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Jämfört med de senaste åren har rekryteringsbehovet i branschen dock minskat en aning, men det är fortfarande nära 70 procent av företagen som behöver nyanställa. Det är främst hos arkitekterna som behovet minskat. Bland teknik- och industrikonsulterna syns ingen motsvarande avmattning. Det är fortsatt stor brist på många kompetenser, seniora konsulter saknas inom nästan alla kompetensområden. Rapporten visar på en inbromsning vad gäller orderläget. Trots den här avmattningen är orderläget fortsatt starkt, orderingången väntas dock mattas av än mer framöver.

– Man kan säga att orderläget återgår till ett normalläge efter några år med rekordbeläggning, säger David Cramér, analyschef Innovationsföretagen.

Prisutvecklingen är fortsatt positiv men signalerna från företagen antyder att prisökningarna börjat avta. 36 procent av företagen höjde sina genomsnittsarvoden mellan januari och april medan 17 procent sänkte dem. Det är en förbättring jämfört med föregående mätperiod. Mätningar av genomsnittsarvodena visar dock att prisökningarna avtagit och planat ut. Det är sannolikt att prispressen ökar på vissa sektorer och att de senaste två årens positiva pristrend tar slut under slutet av 2019 eller början av 2020. Lönsamheten följer ungefär samma utveckling.
I denna medlemsundersökning bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 110 företag som tillsammans har cirka 23 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under maj och juni.

Investeringssignalen juli 2019

David Cramér, Analyschef, tel: +46 (0)705 82 67 02
Linnea Kvist, Kommunikationschef, tel +46 (0) 8762 66 21