Hoppa till innehåll

RAPPORT: Ett dystert halvår väntar arkitekt- och ingenjörs­företag 

Avmattningen i innovationssektorn fortsätter. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen spår en minskad orderingång det närmaste halvåret. Arkitektföretagen lider fortsatt av en sjunkande och svag efterfrågan medan skarpast nedgång väntas för teknikkonsultföretagen.

– Arkitekt- och teknikkonsultföretagens låga förväntningar på orderläget beror till stor del på den fortsatt negativa utvecklingen inom bostadssektorn. En utveckling som väntas fortsätta nedåt under kommande halvår. Den osäkra ekonomiska situationen, både på nationell och internationell nivå, påverkar beslut om nya investeringar och utvecklingsprojekt. Det bidrar till att många projekt pausas, särskilt inom byggsektorn, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret.  Det innebär att andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

– Drygt hälften av arkitektföretagen uppger att de har behövt minska sin personalstyrka det senaste halvåret vilket är en betydligt större andel än väntat. Det här är en oroande utveckling som tyvärr väntas fortsätta. Framöver väntas ytterligare nedskärningar i branschen då en dryg femtedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare kommande halvår, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert Innovationsföretagen.

Att nedgången nu har spridit sig även till teknikkonsultföretagen är oroande och kan vara ett tecken på att byggkrisen kommer dra ut på tiden.

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Nu väntas en skarp nedgång i orderingången även för teknikkonsultföretagen, 45 procent av företagen väntar sig ett minskat orderläge. Nedgången bland dessa företag hänger precis som för arkitektföretagen framför allt ihop med minskad efterfrågan från bostadssektorn. Nära 70 procent av teknikkonsultföretagen och drygt 50 procent av arkitektföretagen väntar sig en minskad orderingång från bostadsbyggandet. Även efterfrågan inom övriga delar av byggsektorn väntas minska kommande halvår.

– Den minskade efterfrågan från bostadssektorn har en stor negativ inverkan på många av våra medlemsföretag och att nedgången nu har spridit sig även till teknikkonsultföretagen är oroande och kan vara ett tecken på att byggkrisen kommer dra ut på tiden, säger Elin Lydahl.

Trots det svaga orderläget är efterfrågan på kompetens mycket stor i delar av sektorn. Det gäller framför allt hos industri-/techkonsulter där 60 procent av företagen uppger att de behöver anställa kommande halvår.  Det totala anställningsbehovet hos innovationssektorn det kommande halvåret väntas vara cirka 3100 personer.

Prisutvecklingen under första halvåret 2023 var negativ och sämre än förväntat. Under kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare.

För att minska risken för en långdragen lågkonjunktur krävs långsiktiga reformer som kommer till rätta med de strukturella problemen med överbeskattning av arbete, höjer kvaliteten i ingenjörsutbildningarna och främjar företagens investeringar i forskning och innovation.