Hoppa till innehåll

– Inbromsningen beror framför allt på minskad efterfrågan från delar av fastighetssektorn. Byggande av bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler är områden som drabbas hårt av den nuvarande konjunkturnedgången. Hos arkitektföretagen syns redan lägre beläggning och flera projekt har stoppats, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret.  Med undantag för pandemiåret 2020, är det första gången sedan 2009 som andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

Det är en oroväckande utveckling som också väntas fortsätta.

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

– Som en konsekvens av nedgången uppger drygt en tredjedel av arkitektföretagen att de behövt minska sin personalstyrka under det gånga halvåret, vilket är en betydligt större andel än väntat. Det är en oroväckande utveckling som också väntas fortsätta. En tredjedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare även det kommande halvåret, säger Elin Lydahl.

Trots en vikande efterfrågan är anställningsbehovet fortsatt mycket stort hos delar av sektorn, framför allt bland teknikkonsultföretag och industri-/techkonsultföretag. Kompetensbristen i de här branscherna har länge varit ett stort problem och riskerar att hålla tillbaka företagens tillväxt och bromsa omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det totala anställningsbehovet hos innovationssektorn det kommande halvåret väntas vara cirka 3600 personer.

Prisutvecklingen under andra halvåret 2022 blev sämre än förväntat och under kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare.