Hoppa till innehåll

En av de stora skillnaderna mellan IT-branschen och byggbranschen är synen på risker: är det okej att göra fel? 

Detta blir del två i min lilla serie om kulturskillnaderna i den digitala världen och i den fysiska (läs del 1 om tidshorisonter här) 

Den moderna ledarskapskulturen premierar risktagarna: de som vågar bryta mönster, pröva nya vägar. Steve Jobs citat ‘Stay hungrystay foolish’ är fortfarande ett mantra hos många. Numera hyllas Elon Musk eller kanske Spotifys och Klarnas grundare, just för att de vågade pröva nya vägar.  

Byggsektorns mantra är fortfarande ”säkerhet” i olika varianter. Och visst: när bron i Genua, Italien, som Riccardo Morandi konstruerat, rasade förra året, var det såklart en katastrof för både de som förolyckades, för samhället Genua, för Italien men även för alla de som designat, konstruerat och byggt bron. Detta får aldrig hända igen.

Och arbetsmiljöfrågorna – att jobba i en ”säker” miljö, där ingen förolyckas, skadas eller far illa är självfallet en fråga högt upp på alla aktörers agenda i byggsektorn. Varje år deltar jag själv i den ”stand down”, där vi tillsammans med byggindustrin och Trafikverket uppmärksammar arbetsmiljöfrågor och säkerhetskulturer på våra byggarbetsplatser. Viktigt och angeläget. Ändå är det lite för lätt för dem som jobbar i byggsektorn att avfärda oliktänkande som kommer med idéer inspirerade av Spotify eller GoogleRiskerna är för stora för den byggda miljön”, kan man höra. ”Vi måste vara säkra”.  

Men låt oss börja med att notera skillnaden: IT-branschens kultur handlar om nytänkande, kreativitet, ständigt omprövande. Samhällsbyggnadsbranschens kultur handlar om trygghet, riskminimering och säkerhet. I sig leder detta till kulturkrockar. Experimentlusta ställs mot beprövad erfarenhet. Nya kreativa idéer ställs mot etablerade aktörers arbetssätt.  

Jag hör till dem som tror att samhällsbyggnadssektorn måste klara av både och: både bli mer nyfikna, kreativa och innovativa. Men det måste ske på ett sätt som skapar långsiktiga, hållbara värden.

Jag hör också till dem som tror att IT-branschen behöver ta ett större ansvar för den digitala teknikens långsiktiga konsekvenser, även om det får bli ett annat blogginläggOm vi vill se fler experiment, mer innovation och mer kreativitet så måste vi också tillåta oss att göra fel. Självfallet måste det ske utan att liv eller hälsa äventyras.

Men tro mig: det finns så många andra tillfällen där vi kan bli kreativa, våga testa nya tankar. Arbetsprocesserna i byggprocesser kan många gånger utvecklas och förändras: och de kan även tillåtas gå fel, innan något fysiskt börjar ta form. Dessutom erbjuder modern design så många nya sätt att utforma byggnader, städer, produkter och tjänster på. Med modern teknik kan kreativiteten verkligen blomstra: något som lätt glöms bort när rutin och beprövade lösningar får förtur. Med moderna verktyg kan idéer dessutom testas med begränsade, ofta minimala insatser: VR-glasögon, 3D-skrivare och mycket annat gör det möjligt att testa och förkasta, att våga misslyckas.  

Vår förmåga att på ett kontrollerat sätt hantera – och bejaka! – risker är något som behöver utvecklas och stärkas. Oavsett om vi är vana vid en ”fail fast”-kultur eller rigid säkerhetskultur. 

* 

I helgen åker jag till mina gamla hemtrakter mitt i Bohuslän för att se till vår sjöbod, ägna lite tid åt mina föräldrar och kanske äta en och annan räka (jag fyller trots allt år idag…)Inga experiment där inte. Tryggt och säkert. 

Trevlig helg!

Magnus Höij

Förbundsdirektör, Innovationsföretagen