Hoppa till innehåll

Idag deltar Innovationsföretagen på Stockholm Pride. Det är ett tillfälle att prata utveckling av både samhället och näringslivet.

I veckan pågår Stockholm Pride, med många aktiviteter och med en stor parad genom staden som avslutning på lördagen. Innovationsföretagen är i år med som utställare en av dagarna i Pride Park.

Det finns flera skäl till att vi valt att delta i år. Det ena är att våra medlemmar på så många plan är med och formar framtidens samhällen, städer och näringsliv. Våra ingenjörsföretag och arkitektkontor planerar, designar och konstruerar både moderna lösningar för stadsplanering, transporter, sjukhus, kontor, butiker, industri, offentliga miljöer och det mesta annat du ser runt dig i vardagen. När vi gör det vill vi se till att lösningarna inte låser in oss i gammaldags strukturer utan öppnar för fler att delta. Våra företag formar framtidens lösningar med modern teknik och design. Det betyder att vi måste lyssna mycket, förstå mer.

Det andra skälet till att Innovationsföretagen deltar i Prideveckan är att vi representerar företag som är helt beroende av sina medarbetare. För våra medlemmar, som ofta har medarbetare med längre utbildning och djup kunskap, är mångfald och olika perspektiv mycket viktigt. Vi är medvetna om att det fortfarande finns strukturer som håller tillbaka enskilda. Det är dåligt både för individen och för företaget.

I år är första gången vi deltar på Pride. För oss blir det ett tillfälle att lägga fokus på att lyssna, lära och diskutera. Det finns mycket mer att göra. Vi vet att våra medlemmar har en viktig roll i arbetet för att bygga ett inkluderande samhälle. Vi tror också att bransch- och arbetsgivarorganisationer kan göra mer för att utveckla arbetslivet. Ge oss gärna dina synpunkter på vad du tycker behöver förbättras på magnus.hoij@innovationsforetagen.se. Nästa år hoppas jag att vi är med igen och kan bidra med fler lösningar och perspektiv.