Hoppa till innehåll

Svenska företag ska ha lättare att knyta till sig utländska talanger för att komma till rätta med kompetensbristen. Därför har Almega startat en ny tjänst för bland annat startups och techbolag. Målet: att företagen ska kunna rekrytera från länder utanför EU – snabbt och enkelt.

Att svenska företag har svårt att rekrytera, anställa och inte minst behålla utländska talanger är knappast något nytt för Breakits läsare. När det kan ta upp till sju månader för Migrationsverket att handlägga ett arbetstillstånd för att rekrytera utanför EU och EES, blir det ofta svårt för svenska företag att konkurrera om de största internationella talangerna.

För att komma tillrätta med problemet har Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, tagit fram en ny certifieringstjänst. Den gör det smidigare, och framför allt snabbare, för medlemmarna att få arbetstillstånden prövade. Med deras tjänst tar det bara tio arbetsdagar för en förstagångsansökan och tjugo för en förlängningsansökan.

”För att få ett arbetstillstånd krävs att företaget och den som blivit erbjuden jobbet måste fylla i alla blanketter korrekt, och skicka in dem i rätt ordning. Det är snårigt – för att inte säga omöjligt – att göra helt rätt om du inte är van vid förvaltningsärenden. Kompetensen som krävs är ovanlig hos många techbolag, de vill ju fokusera på kärnverksamheten”, säger Stefan Koskinen, chef för Arbetsgivarsamverkan på Almega.

Snabbhantering underlättar processen
Tjänsten kallas Snabbhantering och lanserades i februari i år, efter att Almega under en tid fått signaler att deras medlemmar behövde hjälp med att lösa problemen som omgärdar arbetstillstånd.

Med den nya tjänsten får både företag och den nyrekryterade hjälp med alla dokument, och undviker på så sätt käppar i hjulet under processen. Men även om arbetet med blanketterna flyter på smidigt kan hanteringen hos Migrationsverket ta flera månader. Trumfkortet som gör Almegas snabbhantering extra kvick är ett yttrande från en central facklig organisation att jobberbjudandet uppfyller krav på lägsta lön och arbetsvillkor.

”Med ett positivt fackligt yttrande behöver Migrationsverkets tjänstemän inte själva utreda att arbetsvillkoren är skäliga, och då kan ärendet hanteras på tio dagar”, säger Stefan Koskinen.

Almega har bra relationer med de centrala fackförbunden, vilket gör det möjligt för arbetsgivarorganisationen att få fram de yttranden som krävs.

”Vi har tagit fram kollektivavtal tillsammans med fackförbunden i över 100 år. Vi tycker inte alltid likadant, men har en lång historia av att förhandla och att göra rimliga avvägningar tillsammans.”

Omedelbar succé
Snabbhanteringstjänsten blev en omedelbar succé. Cirka 150 av Almegas medlemmar har blivit certifierade och fått tillgång till tio-dagarshanteringen än så länge. Och fler verkar det bli.

”Många har hört talas om tjänsten och vill ha hjälp och blir därför medlemmar i något av Almegas förbund. De blir ofta överraskade av alla de tjänster vi kan erbjuda dem utöver den här”, säger Stefan Koskinen.

Att många vill använda tjänsten är enligt honom ett tecken på att svenska staten inte är i samklang med utvecklingen, något som på både kort och lång sikt är negativt för svenskt näringsliv. Han tar upp de så kallade kompetensutvisningarna, där topptalanger tvingas lämna Sverige på grund av ofta banala misstag som arbetsgivaren gjort i samband med en förlängningsansökan.

”Kulturskillnaden är stor mellan företag och myndigheter. Entreprenörer vet att de måste tillåta fel och misstag för att kunna ligga längst fram i utvecklingen. Myndigheter drivs av att hitta och förhindra fel och misstag, vilket i grund och botten självklart är bra”, säger Stefan Koskinen, och fortsätter:

”Men ska Sverige och de svenska företagen vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden måste myndigheterna anamma näringslivet en del och vara mer flexibla att justera saker på resans gång.”

Här kan du läsa mer om snabbhanteringstjänsten

Läs debattartikeln på Breakit.