Hoppa till innehåll

Industrin håller på att ”tjänstefieras”. Men genomgår tjänstesektorn en ”industrialisering”?

Det talas ibland om att industrin blir allt mer av en tjänstesektor. Fokuset flyttas från fabriken, saken, produkten till tjänsten. Det finns gott om skäl till den utvecklingen: vi behöver dela på saker i allt större utsträckning – inte alltid köpa nytt. Och vi får allt fler affärsmodeller som bygger på just upplevelser och tjänster snarare än produkter. Spotify, Airbnb och Uber är bara några exempel.

Samtidigt hör man ibland att tjänstesektorn behöver ”industrialiseras”. Då avses ofta att utveckla strukturer, effektivisera processer, automatisera flöden och tydliggöra värdet av sitt erbjudande.

Jag tror att båda dessa trender: en ökad tjänstefiering och en ökad industrialisering – kan leva sida vid sida. Båda har sitt värde. Men ännu viktigare tror jag är att vi slår vakt om det som tjänstesektorn verkligen bidragit med, det nya perspektiv som industrin inte erbjudit. I min värld handlar tjänstesektorns utveckling – tjänstefieringen – i stor utsträckning om att sätta människor, upplevelser och kreativitet i fokus. Och att sluta att sätta råvaran och fabriken i centrum.

Tjänstefieringen handlar om att fundera på vad vi behöver och att sedan hitta sätt att tillfredsställa det behovet. Det kan vara en produkt, en tjänst – men också annat. Och det är inte alls givet vem som bäst äger produkten eller varan. Sedan ska vi såklart arbeta med tjänstefieringen på ett begåvat och strukturerat sätt. Men vi ska inte gå bakåt i utvecklingen. Bara framåt.

*
I helgen äter jag hummer hemma på västkusten. Skaldjur passar såklart fint året om, men hummern äts med fördel just vid hummerfisket. På nyårsmenyn finns det gott om andra alternativ.

Trevlig helg.

/magnus