Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter har gemensamt nominerat Carl Bäckstrand, vice vd för White Arkitekter, till ledamot av styrelsen för ACE, den europeiska branschorganisationen för arkitekter.

–  Arkitektbranschen blir allt mer internationell, och påverkas allt mer av exempelvis EU:s regelverk. Arbetet med att förstå internationaliseringen och att påverka ramarna från Bryssel blir därmed allt viktigare. Genom att Carl Bäckstrand tar plats i ACE:s styrelse får vi en tydlig, svensk röst för att ytterligare ge branschen förutsättningar att växa, både i Sverige och utomlands, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

ACE organiserar arkitektorganisationer i Europa med syftet att påverka EU-lagstiftningen och driva gemensamma frågor inom EU. Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter och arbetsgivar- och branschförbundet Innovationsföretagen nominerar gemensamt Carl Bäckstrand, arkitekt MSA och vice vd på White Arkitekter, till ny styrelseledamot och representant för Sverige med start 22 november.

Carl Bäckstrand är internationellt ansvarig på White, ett av Sveriges största arkitektkontor, och har deltagit i ACE generalförsamling som en del av den svenska delegationen. Med sina erfarenheter av att arbeta internationellt och företräda ett av EU:s största arkitektkontor bedöms Carl vara en viktig förstärkning av ACE:s styrelse.

Carl Bäckstrand har under en längre tid jobbat framgångsrikt med den viktiga samhällsfrågan hållbarhet. Han har dessutom en imponerande internationell erfarenhet och är en stark röst för ökad arkitektonisk kvalitet i branschen. Det var därför ett självklart val att nominera Carl till medlem i ACE:s styrelse och vi önskar honom ett stort lycka till! säger Tatjana Joksimović, förbundsordförande i Sveriges Arkitekter.

Enligt ACE:s stadgar ska Sverige nominera en ledamot till styrelsen 2020-2021. Fem av 11 styrelseledamöter utses genom rotation som följer en samma lista som ordförandeskapet i EU. Övriga fem ledamöter samt ordföranden utses genom val.

Jag är mycket tacksam för förtroendet och möjligheten att driva på för att ACE ska bli en starkare röst även internationellt. Klimatfrågan och andra utmaningar där vi som samhällsbyggare har en viktig roll att spela är idag gränsöverskridande och globala. Vi kommer enbart hitta lösningar genom inkluderande samarbeten och interdisciplinära angreppssätt”, säger Carl Bäckstrand.

Sveriges Arkitekter är sedan 1995 medlemmar av ACE, Architects’ Council of Europe. Sedan 2018 är Innovationsföretagen också medlemmar i ACE och delar med Sveriges Arkitekter det nationella ansvaret i organisationen.

Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen
Tatjana Joksimović, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter