Hoppa till innehåll

Starkt orderläge och ökad optimism bland ingenjörskonsult­företagen i Europa

EFCAs (European Federation of Engineering Consultancy Associations) senaste barometer visar på ett starkt orderläge och ökad optimism bland teknikkonsultföretag i Europa. Kompetensbrist, stigande kostnader och politisk osäkerhet är dock fortsatta utmaningar för branschen.

EFCAs senaste barometer visar att marknaden för ingenjörskonsultföretagen i Europa är stark och att företagen präglas av framtidsoptimism. 95 procent av de deltagande länderna rapporterar stabila eller ökande marknader, vilket är en förbättring sedan hösten 2023. De största utmaningarna för konsult- och ingenjörsbranschen i Europa är kompetensbrist och ökande arbetskraftskostnader. Ökad byråkrati och politisk osäkerhet är andra utmaningar.

Barometern visar på en uppgång både vad gäller efterfrågan och sysselsättning. Lönsamheten låg dock kvar på en oförändrad nivå.

– Vi ser samma bild i Sverige, hur den bristande tillgången till kompetens är en av de största utmaningarna för de svenska teknikkonsultföretagen. En sak som däremot skiljer den svenska marknaden för teknikkonsulttjänster från den europeiska är synen på ersättningsnivåerna, där branschen i Sverige till högre utsträckning upplever hög prispress, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert Innovationsföretagen.

Enligt EFCA-barometern är de primära drivkrafterna för det förbättrade marknadsläget i Europa investeringar i transportinfrastruktur, klimatanpassning, energiinfrastruktur och investeringar för ett mer resilient samhälle och näringsliv.

20 medlemsorganisationer i EFCA deltog i undersökningen (75 procents svarsfrekvens), som genomfördes under mars-april 2024.