Hoppa till innehåll

Anders Persson invald i EFCAs styrelse

Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen, har valts in i EFCA:s styrelse (European Federation of Engineering Consultancy Associations). 

EFCA är den europeiska organisationen för teknikkonsulter vars syfte är att arbeta för att förbättra villkoren för branschen i Europa.  

Vid dagens årsmöte i Madrid valdes Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen, in i styrelsen. 

– Jag ser mycket fram emot att bidra till EFCAs arbete. Innovationsföretagen får nu en bra plattform på europeisk nivå att kunna fortsätta arbetet med att skruva upp engagemanget i klimatfrågorna och sektorns bidrag till ett hållbart samhällsbyggande, säger Anders Persson. 

EFCA:s uppdrag är att påverka EU:s lagstiftning i relevanta frågor. De arbetar också för att förbättra företagens förutsättningar att bidra till att uppnå EU:s gemensamma mål. Det inkluderar att ha höga klimatambitioner, bidra till välfungerande upphandlingsvillkor och främja god och rättvis konkurrens.

Läs mer om EFCA här.