Hoppa till innehåll

Regeringen stärker arbetet för kortare betaltider genom att bevilja Betaltidsföreningen ytterligare anslag. Föreningen verkar för att företag ska ansluta sig till Uppförandekoden för kortare betaltider.

Långa betalningstider är ett problem för många svenska företag och ekonomiskt ohållbart för hela landet. Det drabbar särskilt små och medelstora företag som kan ha svårt att ligga ute med pengar under lång tid. Effekterna blir att företagens likviditet ansträngs, vilket innebär att de kan ha svårt att anses tillräckligt stabila för att få banklån, våga expandera, investera och anställa.

Efter ett initiativ från Näringsdepartementet har företag och organisationer inom näringslivet kommit överens om en frivillig uppförandekod som innebär att huvudregeln är att små- och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Idag är 37 bolag anslutna till uppförandekoden.

För att öka anslutningen till uppförandekoden för kortare betalningstider beviljade regeringen den 21 november Föreningen för effektiva affärstransaktioner (Betaltidsföreningen) inom näringslivet en miljon kronor. Föreningen avser sprida kunskap om arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och en trygg finansiering. Föreningens ändamål ska uppnås genom utgivande av information och riktlinjer, kunskapsspridning samt initierande och spridning av forskningsstudier.

– Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Korta betalningstider är en viktig förutsättning för att nå detta mål, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Inom Regeringskansliet pågår också arbete med att ta fram ett förslag på en rapporteringsskyldighet av betalningstider för vissa företag.

Läs mer på Regeringens hemsida

Läs mer om Betaltidsföreningen