Hoppa till innehåll

Staten har tagit ett viktigt ansvar i ett svårt läge. Men vissa delar av statens förgreningar gör situationen just nu värre.

Låt mig denna fredag bli väldigt konkret. Vi har i veckan mötts av flera vittnesbörd från medlemmar om hur olika statliga bolag utnyttjar den kris vi nu befinner oss i till att pressa sina underleverantörer till radikala och helt orimliga prisjusteringar. Vattenfall har i ett brev till sina leverantörer föreslagit att de sänker priserna med 20 procent.

Varje företag som får ett sådant skambud reagerar självfallet direkt till sin kund – det är en fri marknad och varje företag måste ta hand om sina egna affärsöverenskommelser. Men i det här fallet finns en principiell diskussion som går bortom avtalsfriheten. Och i det här fallet har vi reagerat snabbt och tydligt mot våra politiska kontakter: detta är inte ett gott ledarskap i kristider.

Staten har agerat snabbt, relativt kraftfullt (om än inte tillräckligt) och varit lyhörda för näringslivets och arbetsmarknadens behov. Därtill har statliga myndigheter, i synnerhet Trafikverket, bidragit till stabilitet och dessutom kortat sina betaltider till 15 dagar. Så ser ett gott ledarskap ut i dessa tider. Statens olika bolag har i princip en möjlighet att vara samma goda och stabila kraft i ett läge då hela näringslivet är under en extrem press.

Bolag som Vattenfall, LKAB, Akademiska Hus, SBAB, Svenska Spel, Swedavia med flera borde kunna öka sina investeringar, hedra ingångna avtal och på samma sätt om Trafikverket betala snabbare än vanligt. Dessvärre har det ansvaret inte tagits hos alla. Trots att ägardirektiven är tydliga, där det fastslås att ”bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende”. Den meningen borde fler läsa lite tydligare.

Jag hoppas att Vattenfalls agerande var ett olyckligt misstag, som snabbt rättas till. Det offentliga, inklusive de helägda bolagen, måste vara en kraft som underlättar för näringslivet. Den kris som redan ser ur att bli nattsvart kan bli än mer skrämmande.
*
Vi samlar löpande all viktig information för dig som medlem på vår samlingssida om coronakrisen. Dessutom kommer ett extra nyhetsbrev till alla medlemmar på måndag, med värdefull information. Håll utkik!
*
I helgen hade vi spetsat in oss på ett 50-årsfirande hos en god vän. Men även en inställd 50-årsfest är kanske en 50-årsfest. Vi har några lösa tankar om hur vi ska kunna pigga upp jubilaren på andra sätt, nu när vi inte kan ses, äta tillsammans och dansa.

Trevlig helg!

Magnus Höij, förbundsdirektör